Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Leden 2012

12.01.2012 Pohádkový ples

12.01.2012 se na Hlávkově škole konala akce zvaná Pohádkový ples, který byl určený především pro všechna dítka z mateřských školek a jejich rodiče. Ples byl zahájen předtančením Tanečního kroužku a úvodním slovem pana ředitele. Hned po úvodu čekala na všechny volná taneční zábava a bezplatná tombola (každý lístek vyhrál), divadelní představení žáků německého jazyka a nakonec ,, Půlnoční překvapení´´ - taneční vystoupení našich zombíčků (Taneční kroužek) na písničku od Michaela Jacksona – Thriller. Závěrem byly vyhlášeny výsledky tajné soutěže o nejkrásnější kostým. Nejkrásnější chlapecký kostým – Maxík Jeřábek, nejkrásnější dívčí kostým – Nikolka Zarková. Tuto vydařenou akci zorganizoval Kreativní kroužek Hlávkova škola a o uvolněnou zábavu se postaral Taneční kroužek Hlávkova škola. Krátký sestřih můžete shlédnout zde:

http://www.mvtv.cz/index.php?page=zpravodajstvi/reportaze/pohadkovy_ples/pohadkovy_ples

Lucie Gontkovičová


12.01.2012 Otevřená Hlávkovka

Ve čtvrtek 12.1.2012 v dopoledních hodinách se naše škola otevřela všem budoucím předškolákům. Ti měli možnost se se svými rodiči, prarodiči a s učitelkami MŠ podívat do vyučovací hodiny v 1.a 2.třídách.

Zájem byl opravdu veliký. Kdo přišel, sám viděl, že v hodinách se vystřídalo mnoho budoucích školáčků. Ti nynější se ukázali jako šikovní počtáři či čtenáři a dokázali všem, že se opravdu ve škole mají na co těšit.

Poděkování patří rodičům a učitelkám všech MŠ, které s dětmi naší školu navštívili a také našim žáčkům, kteří si pod vedením třídních učitelek připravili dárečky pro své budoucí spolužáky.

Mgr. Hana Blažková


11.01.2012 Košíková

Dne 11.1.2012se v tělocvičně konal přebor školy v košíkové mladších chlapců. Zúčastnila se družstva šesté a sedmých tříd. Pro šesťáky to byl první takový turnaj a v souboji se staršími soupeři to měli těžké. Se 7.A sehráli vyrovnané utkání a po trestných hodech dokonce vyhráli. Pro 7.A bylo nevýhodou, že se sešla pouze ve čtyřech hráčích! A tak vítězem se po dvou přesvědčivých vítězství stala 7.B. Všichni chlapci předvedli bojovné výkony a dobře si zahráli. Poznali však, že košíková je náročný sport a je třeba hodně trénovat, aby hra byla lepší. Většině hráčů chybí větší přehled, klid ve hře, uvolňování a přesnější střelba.Všechna družstva dostala diplomy a vítězové navíc ještě sladkou odměnu. Na fotografii vítězné družstvo 7.B

Celkové pořadí:

 • 7.B
 • 6.
 • 7.A

Mgr. Jaroslav Helcl

Číst dál...

Únor 2012

28.02.2012 Tělesná výchova chlapců 6. a 7. třídy

Podle učebního plánu tělesné výchovy byla v lednu a únoru na programu sportovní gymnastika. Chlapci prováděli cvičení na žíněnkách, hrazdě a přeskok. Jednotlivé cviky byly spojeny do jednoduchých sestav, ze kterých byli chlapci závěrem února vyzkoušeni. V prostných to byly kotouly letmo, vzad a stoj o hlavě nebo na rukou. Na hrazdě předváděli výmyk, přešvihy a seskok zákmihem a na koze předváděli skrčku a roznožku. Z počátku bylo cvičení pro všechny obtížné a příliš se nedařilo. Po dvouměsíčním tréninku se ale stav u většiny zlepšil a v závěru alespoň někteří předvedli pěkné výkony. Je ale pravdou, že někteří nejsou schopni udělat jednoduchý kotoul, přeskočit kozu a na hrazdě při pokusu o výmyk se kvůli pomoci nadřel nejvíce učitel. To je ostuda a ukazuje to na stále zhoršující se stav tělesné zdatnosti a obratnosti dětí. I proto je výuka gymnastiky důležitá pro rozvoj síly, tělesné koordinace, vůle a držení těla.

Na fotografiích jsou někteří cvičenci při předvádění sestav.

Mgr. Jaroslav Helcl


21.02.2012 Masopust na Hlávkovce

V úterý 21. února uspořádala ZŠ Hlávkova MASOPUSTNÍ REJ pro žáky celého 1. stupně. Tato akce se velmi zdařila. V tělocvičně se sešlo mnoho maškar – piráti, princezny, klauni, vojáci, tanečnice, zvířátka, lékařka s pacientem a mnoho dalších. Dokonce i moderátorka paní uč. Trčková vzala na sebe podobu krásného slona a organizátorka soutěží p. uč. Babková byla okouzlující kouzelnicí. Děti si užívaly tance za doprovodu hudby, kterou obsluhovala p. uč. Abrahámová. Všechny děti se zúčastnily přehlídky maškar a soutěží, které pro ně paní učitelky připravily. Velmi úspěšná byla soutěž v koulování se papírovými koulemi. Nejvíce se ale líbila soutěž v přetahování lana vždy paralelními třídami. Nejhlasitější povzbuzování znělo tělocvičnou, když proti sobě v této disciplíně nastoupilo družstvo maškar 4. třídy a družstvo učitelek. Co myslíte, kterému družstvu děti více fandily?

Žáci si z této akce odnesli nejen kulturní a sportovní zážitek, ale měli také možnost se lépe seznámit i se žáky jiných tříd. Podle ohlasů dětí, a o ty nám především jde, se akce velmi zdařila a již dnes se těší na další podobná společná setkání, sportování i kulturní.

Více jak 500 neupravených fotografií, si můžete stáhnout na tomto odkazu:

http://www.ulozto.cz/xzfbpBf/masopust-na-hlavkovce-zip

Mgr. Hana Blažková


20.02.2012 Šmoulí zápis

Letošní pátý ročník netradičního školního zápisu si pedagogičtí pracovníci společně s dětmi školy připravili Šmoulí vesničku. Budoucí prvňáčci prošli náročnou cestu lesem v doprovodu Šmouly, kde překonávali překážky, sklízeli Šmoulí jahůdky a ochutnali Šmoulí dortíčky. Se Šmoulinkou malovali obrázek, ve společnosti Gargamela se seznámili s moderní vyučovací technikou a nakoukli do školní knihovny.

O svých prožitcích potom vyprávěli ve třídách, kde na ně čekaly paní učitelky, které se zaměřily na školní vyzrálost budoucích žáčků - poznávali barvy, tvary, písmenka i číslice. Maminky zatím vyplnily důležité nezbytnosti k jejich přijetí. Jako tradičně se rodiče mohli poradit s pracovnicí PPP Mgr. Petrou Spieglovou. Za svojí odvahu byli žáčci odměněni drobnými dárky, které jim připravily děti ze školní družiny a tříd prvního stupně. Budoucí prvňáčci docházeli spokojeně a ti, kteří požádali o odklad se můžou těšit na téma dalšího zápisu.

Na tomto odkaze si můžete stáhnout fotografie ze zápisu:

http://www.ulozto.cz/12712568/2012-zapis-do-prvnich-trid-zip

Mgr. Hana Blažková


12.02.2012 MUPETI - výlet tanečního kroužku do kina

Neděli 12.2. 2012 si v Chebském prostředí zpříjemnilo14 dětí navštěvujících Taneční kroužek. Procházku po náměstí vystřídalo lákavé a veliké hřiště, kde bylo stráveno mnoho času. Kromě prolézaček tam byla i veliká skluzavka. Po vydovádění nás čekal odpočinek v kině SVĚT na pohádce Mupeti. Dětem se pohádka líbila a celou cestu ve vlaku si měli o čem povídat ( teda, když zrovna nezlobily J ). Děkuji za pomoc panu učiteli Janskému.

Lucie Gontkovičová


08.02.2012 Tonda obal na cestách

Jak správně třídit a separovat?

To si všichni žáci mohli zopakovat na školní akci nazvané Tonda obal na cestách. Školitelé z EKOKOMu nás 8.2.2012 seznámili s pravidly správného třídění. Promítli nám film s touto tématikou. Většina z nás poprvé viděla, co se děje s odpadem, který z naší popelnice končí na skládce. Také jsme se dozvěděli, do kterého z barevných kontejnerů co patří, jak likvidovat alkalické články a baterie. V závěru přednášky jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži jak separovat. Každý z nás dostal obrázek, který představoval odpad a ten odložil do barevného kontejneru. Žákům 3.B se akce moc líbila a aktivně se zapojili, jak je vidět z fotografií. Vy znáte pravidla pro likvidaci odpadu? Vyzkoušejte si to na stránkách:

Mgr. Hana Blažková


03.02.2012 Obrfrk

O pololetních prázdninách se v tělocvičně školy sešli čtyři odvážlivci, aby se pokusili sestavit největší pohlednici na světě, tzv. Óbrfrk (Skládá se z menších Pidifrků, kde jsou kreslené vtipy o jednotlivých zajímavých místech České republiky.) Jména čtyř statečných jsou: Vašek Beňo, Pavel Vacho, Denys Smirnov a Dominik Lošťák, všichni z deváté třídy. Právě díky nim spatřilo světlo světa dílko, které doposud nikdy nikdo nepostavil (a v to můžeme počítat i autora nápadu, pana Ivana Rillicha z jihočeského Frymburku). Samozřejmě, že díky fotodokumentaci, pořízené Vaškem, byl pan Rillich poměrně přesně informován o úspěšném pokusu. Dlužno dodat, že byl sám nadšený, soudě dle reakce, která přišla jako odpověď na zaslané obrázky. Kromě stavby si pánové užili i coby zkušené televizní hvězdy. Rozhovory poskytovali bez rozpaků, před kamerou se cítili jako doma J Během krátké chvíle se proslavili v místní internetové televizi, dostali se do místního tisku a jejich snažení bylo zaznamenáno i na internetových stránkách vydavatele Pidifrků. Nechci nic prozrazovat, ale vypadá to, že Pavel Vacho udělal při této příležitosti významný krok ke kariéře televizního moderátora.

Óbrfrk, který byl v tělocvičně naší školy ke spatření po dobu několika hodin, se skládal ze 463 částí (většiny doposud vydaných) a zaujímal celkovou plochu cca. 9m2. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat Vaškovi, Dominikovi, Denysovi a Pavlovi za pomoc při stavbě, panu Všetečkovi ze to, že s námi strávil tolik času, vše perfektně zdokumentoval a připravil pěknou reportáž, panu Rillichovi za jeho ojedinělý nápad a skvěle vymyšlené vtipy a panu Hofmanovi za grafické ztvárnění všech Pidifrků. Díky, díky, díky…

Jiří Honomichl

Číst dál...

Březen 2012

29.03.2012 Sportovní čtyřboj

Čtvrteční odpoledne 29.března 2012 se na základní škole Hlávkova Aš neslo v silně sportovním duchu. Žáci čtvrtých a pátých tříd se utkali ve čtyřech sportovních disciplínách: skákání přes švihadlo snožmo, střelba míčem na basketbalový koš, člunkový běh a střelba na branku florbalovou hokejkou a míčkem. Zahájení se ujal sám pan ředitel a všem popřál krásný sportovní zážitek. Soutěžili zvlášť dívky a chlapci. Nominováni do školního klání byli ti nejlepší sportovci z jednotlivých tříd. Nálada byla sportovně bojovná a žáci ze sebe vydali všechny síly pro dosažení nejlepšího výsledku.

dívky 4. ročník                                              chlapci 4. ročník

1. Sabina Balšánová                                      1. Tom Bastl

2. Veronika Sternová                                     2. Jakub Míšánek

3. Sandra Holečková                                     3. Václav Pilař

 dívky 5. ročník                                              chlapci 5. ročník

1. Aneta Prekopová                                       1. Lukáš Sládeček

2. Sára  Kloučková                                        2. David Wimmer

3. Hana Trulíková                                          3. Josef Lakatoš

Tak příště zase na Hlávkovce! Sportu zdar!!!

 Renata Jandečková


28.03.2012 Fyzikální olympiáda

Výsledky okresního kola 53. ročníku fyzikální olympiády

kategorie E - okres Cheb

28. března 2012

 

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
2 3 4 5
Tereza Vrbová Gymnázium Cheb 4.A Mgr. Jan Dirlbeck 9,5 7 9 4 29,5 1.
Daniel Kovalík SCHŠ IV. Ing. Jindřich Papež 4,5 8 7 8 27,5 2.
Le Thanh Xuan 5. ZŠ Cheb 9.B Mgr. Jitka Markgrafová 9 3,5 5 3 20,5 3.
Vladimír Štěpnička ZŠ Hlávkova v Aši 9. Ing. Vlastimil Flaška 9 4 0 7 20 4.
Žaneta Javorská 6. ZŠ Cheb 9.A Mgr. Monika Šantorová 7 3 2 6 18 5.
Veronika Háková SCHŠ IV. Ing. Jindřich Papež 2 7 5 3 17 6.
Denys Smirnov ZŠ Hlávkova v Aši 9. Ing. Vlastimil Flaška 4,5 4 1 7 16,5 7.
Lukáš Černík 6. ZŠ Cheb 9.A Mgr. Monika Šantorová 8 1 2 2 13 8.-9.
Dominika Gavlasová SCHŠ IV. Ing. Jindřich Papež 0 4 6 3 13 8.-9.
Karel Krajčovič ZŠ Luby 9. Mgr. Jana Vrbová 3 2 1 4 10 10.
Dominik Sauer 5. ZŠ Cheb 9.B Mgr. Jitka Markgrafová 2 1 2 2 7 11.
Petra Černíková 6. ZŠ Cheb 9.A Mgr. Monika Šantorová 1 1 1 3 6 12.
Pavlína Dedíková Gymnázium Cheb 4.A Mgr. Jan Dirlbeck 2,5 2 1 0 5,5 13.
Kateřina Lališová 4. ZŠ Cheb 9.A Mgr. Alena Kučerová 1 0 0 1 2 14.
0
Úlohy opravili: Mgr. Jitka Markgrafová, Mgr. Jiří Dirlbeck, Mgr. Pavel Černý
Nejlepší úspěšní řešitelé budou pozváni do krajského kola,
které se koná 18. dubna 2012 na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech, Národní 25

Ing. Vlastimil Flaška


26.03.2012 Den vody

V pondělí 26.března se 4. třídy základních škol Hlávkovy a Okružní zúčastnily projektu „Den vody“ na místním gymnáziu a střední odborné škole.

Po společném uvítání byli žáci rozděleni do 4 skupin doprovázené studenty kvinty.

Pro děti byly připraveny 4 stanoviště

1) Chemická laboratoř ( p. uč. Hess a studenti ) – žáci si vyzkoušeli různě zaměřené chemické pokusy – čistota vody, PH vody, destilace, atd.

2) Část přírodovědná ( studenti kvinty ) – promítání filmů, obrázků a test znalostí se zaměřením na ekologii vodních zdrojů naší planety.

3) Češtinářská anketa ( p. uč. Pěnčíková a studenti ) – žáci hledali slova příbuzná ke slovu voda, vymýšleli básničky a příběhy s vodní tématikou, luštili rébusy a tajenku.

4) Dramatická výchova ( p. uč. Trčková a studenti ) – děti byly vtaženy přímo do děje příběhu o jednom městečku s prameny, podílely se na jeho vytváření a hledaly východisko z těžké situace ztráty pramenů.

Na těchto stanovištích se žáci po stanovené době vyměňovali a byli aktivně zapojováni do procesu.

Na závěr pan učitel Lhoták všem poděkoval a vyjádřil přání dalších setkávání při podobně zdařilých projektech. Děti s ním nadšeně souhlasily, protože dopoledne plné zajímavostí o vodě se jim velmi líbilo.

třídní učitelky 4. tříd


21.03.2012 "Veselé zoubky"

V rámci preventivní péče o dětský chrup jsme obdrželi materiály od dm drogerie markt s. r. o. a žáci prvních tříd naší školy se tak mohli zapojit do preventivního programu ,,Veselé zoubky“. Celý program jsme rozdělili do dvou částí, část teoretickou a praktickou. V teoretické části proběhla krátká přednáška, při které jsme čerpali ze školícího materiálu, který jsme obdrželi. Tento materiál jsme upravili tak, aby byl pro děti v tomto věku srozumitelný a poskytl možnost diskusí. Toto se velmi osvědčilo, protože děti se hojně hlásily, aby se pochlubily, jak o své zoubky pečují.

V rámci přednášky si mohly děti též osvojit význam nových slov, jako je např. preventivní prohlídka, dočasný chrup, stálý chrup, sklovina nebo zubní kaz. Projekce filmu byla dětmi též velmi pozitivně přijata, protože základní péče o zoubky zde byla ztvárněna vtipně známými postavičkami a délka filmu byla úměrná jejich schopnosti vnímat to, co je podstatné. Ihned po projekci proběhlo poučení o zásadách správné péče o zoubky. Opět byla možnost diskutovat, přičemž asi těmi nejdiskutovanějšími otázkami v této části byly otázky: Kolikrát denně si máme zoubky čistit? Jak často si máme měnit zubní kartáček? Některé děti si myslely, že si musí zoubky čistit po každém jídle, jiné zase, že stačí večer. Některé si dokonce myslely, že místo čištění zubů postačí žvýkačka J. Kartáčky by chtěly některé děti měnit jednou za týden a některé zase jednou za půl roku.

Při vyplňování pracovních listů byly všechny děti aktivní a měly radost, že se jim pod vedením paní učitelky, podařilo správně vypracovat zadané úkoly. Jednoduchá a hravá forma tohoto listu tedy též splnila svůj účel a děti nejen poučila, ale též pobavila. Všechny děti si na zadní stránku pracovního listu napsaly jedničku a dokonce postřehly, že vlastně doplňují rýmJ a za odměnu dostaly samolepku do koupelny. Na závěr jsme děti motivovaly k praktické části, která proběhla následující den.

Všichni dostali za úkol, vyčistit si ráno, než půjdou do školy zoubky s Hurvínkem, přesně tak jak je to nakreslené na samolepce. Ve škole pak dostanou kouzelnou vodičku, která ukáže, jak se kdo o své zoubky stará. Druhý den ráno jsme provedli slíbenou zkoušku. Všechny děti dostaly do kelímku trošku ústní vody z preventivního balíčku a po skupinkách si u umyvadla vyplachovaly ústa. Bylo to velmi zábavné. Většinou jsme dětem zoubky chválili, ale některé děti bylo třeba upozornit, aby o své zoubky pečovaly lépe. Samy se pak dokonce přiznávaly, že na čištění zoubků tu a tam zapomenou. Vyvrcholením celého programu bylo předávání dm preventivních balíčků. Děti měly z dárečků velkou radost a z davu se pak ozývaly hlásky, že ,,to byl fakt dobrý nápad, něco takového udělat“.

Jako vedoucí tohoto programu to můžeme jenom potvrdit. Věříme, že si děti osvojily potřebné informace k tomu, aby také v praxi byla jejich péče o zuby co nejlepší, a doufáme, že dárky a informační letáčky s nimi budou se stejným nadšením sdílet také jejich rodiče.

Za možnost zapojit se do tohoto programu děkujeme.

Monika Červínková a Kristina Oravcová


21.03.2012 Recitační soutěž

Dne 21.3.2012 se konalo okresní kolo soutěže dětských recitátorů „Dětská scéna 2012“ v Mariánských Lázních v prostorách ZUŠ F. Chopina. Z naší školy se zúčastnilo 5 soutěžících v kategoriích 0. Anička Plichtová, v I. Sára Kločáková a ve II. kategorii Lili Škarková,Kateřina Barnová a Tereza Gregorová. Na prvním místě se umístila ve své kategorii Lili Škarková a na čtvrtém Kateřina Barnová. Sára Kločáková byla oceněna čestným uznáním za svůj výkon. Všem děvčatům děkujeme za skvělý výkon a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Iveta Trázníková


21.03.2012 Florbal

Ve středu 21.3. se v Chebu konalo okresní kolo soutěže O Pohár ministra školství ve florbale. Chlapci Hlávkovky sem postoupili po druhém místě v turnaji v Aši. Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Naši chlapci nejdříve hladce porazili ZŠ Plesná 6:2. V druhém utkání i přes dobrý výkon podlehli favorizované 1.ZŠ Cheb 0:3 a postoupili tak z druhého místa do semifinále. Tam se utkali se ZŠ Mariánské Lázně Jih. Téměř celý zápas vedli jediným gólem, ale v poslední minutě soupeř vyrovnal a tak následoval rozstřel nájezdy. Po první sérii proměnili šanci v obou družstvech dva hráči a tak nastalo pokračování systémem ,,náhlá smrt“. Až druhý hráč v pořadí Mutl rozhodl o našem vítězství a čekalo nás finále, ve kterém jsme se znovu utkali s 1. ZŠ Cheb. Ta měla k dispozici vyrovnanější kádr a to se projevilo na únavě našich hráčů, takže jsme prohráli 2:5. I tak však chlapci z Hlávkovky zaslouží pochvalu za bojovnost i sportovní vystupování. Za odměnu postoupili do krajského kola, které se bude konat v dubnu.

Střelci našeho družstva: Řezáč 3, Mutl 3, Janča 2, Jančok 1. Velmi dobře chytal Hošek. Dále hráli Oláh, Biroš, Lošťák.

Mgr. Jaroslav Halcl


15.03.2012 Hlávkovácký šestiboj

Sportu zdar znělo naší tělocvičnou ve čtvrtek 15.3.2012. V tento den se zde sešla čtyřicítka vybraných sportovců 1. – 3.tříd a utkala se v šesti disciplínách. Soutěžilo se ve šplhu,v hodu na cíl i do dálky, ve skoku z místa, o nejrychlejší čas na překážkové dráze i o to, kdo má nej,nej „břišáky.“

Klání doprovázela dobrá nálada a soutěživý duch všech sportovců se zasloužil a vynikající výsledky. Zde jsou jména těch nejlepších.

1.třídy Vojkůvková Eva,Tomšová Kristýna,Hariňová Julie Mandakhbayar Ganbayar(Bagi),Lysoněk Petr,Lath Pavel

2.třídy Banková Carolina,Ngo Nguyen Ha Vy(Markétka),Kočišová Karolína Židov Ronny,Martinovský Jakub,Hurta Petr

3.třídy Vítková Nikola, Kovalčinová Kateřina,Rejsková Iva Kokoř Pavel,Marek Adam,Wagner Adam

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům GRATULUJEME.

Mgr. Hana Blažková


14.03.2012 Hodina dějepisu

Dne 14.3.2012 se na Základní škole Hlávkově sešla 9. třída k velmi netradiční hodině Dějepisu. Zvláštností této hodiny bylo to, že učitelské místo pana Jiřího Honomichla protentokrát zaujal jeho vlastní žák Pavel Vacho, aby se svými spolužáky letem světem zopakoval celý průběh 2. Světové války. Pavel je vášnivý sběratel všelijakých vojenských pomůcek a zbraní a tento na první pohled obtížný úkol pojal velmi zábavnou metodou. Ze svého domova si donesl několik málo doplňků z kompletní výbavy každého správného vojáka a samozřejmě i tolik očekávané zbraně, kterým jeho spolužáci věnovali velikou pozornost. Zhruba polovinu hodiny Pavel ukazoval a detailně popisoval vojenskou výbavu a ukazoval jak složit a rozložit jednotlivé zbraně, které si donesl, během výuky měl i sám ředitel školy pan Petr Mach možnost vyzkoušet si jednu z vojenských čepic a hodinu tímto o to více zpestřil. V druhé polovině hodiny došlo na Pavlovu prezentaci a několik krátkých videí. Ve své prezentaci předvedl armádní techniku, která se za 2. Světové války používala a v jeho videích se žáci mohli dozvědět jak sestavit a začít okamžitě střílet ze samopalu , který Pavel donesl. Hodina byla opravdu skvělá a vzhledem k tomu, jak byli Pavlovi spolužáci nadšení z jeho výuky, tak plynula jako voda. Tímto článkem bychom rádi poděkovali panu J. Honomichlovi, že dal Pavlovi prostor a samozřejmě i celé 9. třídě za pozornost při této netradiční hodině, ale jak bychom mohli opomenout Pavla samotného za jeho obrovskou snahu a talent děkujeme Pavle.

žák Václav Beňo


07.03.2012 Recitace - školní kolo

Počet účastníků - 35 žáků z 1.-5. tříd. Postup do okrskového kola (14.3, malý sál AKS v Aši v 15:00)

0, kategorie - žáci 1. tříd

 • Petr Murina 1.A
 • Anička Plichtová 1.B
 • Kristina Tomšová 1.B

1. kategorie - žáci 2.+3. tříd

 • Broňka Míšanková 3.B
 • Sandra Fizerová 3.B
 • Sára Kločáková 3.A
 • Viktorka Bártková 2.A
 • Zuzka Zichová 2.A

2. kategorie - žáci 4.+5. tříd

 • Lili Škarková 4.B
 • Káťa Barnová 4.B
 • Tereza Gregorová 4.B
 • Vašek Pilař 4.B
 • Petr Herčuth 4.B
 • Náhradník: Jakub Míšanek 4.B

Mgr. Ivona Babková


Číst dál...

Duben 2012

26.04.2012 Družina - dopravní soutěž

Dne 26.4.2012 se v I.oddělení školní družiny(1. – 2.třídy) uskutečnila dopravní soutěž. Děti měly za úkol vybarvit dopravní značky tak, jako kdyby byly skutečné. Zúčastněných bylo 19.

Jména nejúspěšnějších řešitelů: 1. Nikolka Plavnická Honzík Maher 2. Viktorka Bártková 3. Jůlinka Hariňová Péťa Murina

Jana Šperlová


 18.04.2012 Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Dne 18. dubna 2012 v Chebu proběhlo okresní kolo známé postupové soutěže určené pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Do letošního ročníku jsme přihlásili žáky z prvního i z druhého stupně. Seznam vybraných žáků je přiložen.

Soutěžní stanoviště byla připravena následovně:

 1. Praktické provedení první pomoci
 2. Doprava postižených
 3. Obvazová technika

Na základě rozsahu znalostí mladých zdravotníků se hodnotilo ztrátovými body. Vítězné družstvo dosáhlo nejvyššího bodového zisku.

Vzhledem k naší minimální přípravě a tzv. nováčkovské dani, lze hodnotit naše umístění jako uspokojivé. Přesto do budoucna počítáme s lepším umístěním.

Výsledky:

I. stupeň 7. místo - 55 bodů

II. stupeň

 • Hlídka A - 4. místo - 76 bodů
 • Hlídka B - mimo soutěž - 113 bodů

Všem účastněným žákům, učitelům Trázníkové, Janskému, Honomichlovi a panu řediteli děkuje a do dalších soutěží mnoho zdaru

PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA HMZ
OKRESNÍ   KOLO   SOUTĚŽE   HLÍDEK   MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
18.dubna 2012

Základní škola:…Hlávkova 26, Aš 35201

HMZ  I. STUPEŇ

č.

   Příjmení a jméno

Dat.nar.

Adresa bydliště

Zdr.poj.

1.

BOHÁČEK RADEK

2001

 

2.

ČERNÍKOVÁ SARAH

2000

 

3.

ČIČÁKOVÁ BARBORA

2001

 

4.

KLOUČKOVÁ SÁRA

2000

 

5.

VÍTKOVÁ NIKOLA

2002

 

         Doprovod družstva

Ing. Vlastimil Flaška

HMZ   II. STUPEŇ (družstvo A)

č.

  Příjmení a jméno

Dat. nar.

Adresa bydliště

Zdr. poj.

1.

LOŠŤÁK DOMINIK

1997

 

2.

MUTL TADEÁŠ

1996

 

3.

GUROVÁ VĚRA

1998

 

4.

KOCHOVÁ KRISTÝNA

1998

 

5.

URBÁNKOVÁ MICHAELA

1997

Mokřiny

 

         Doprovod družstva

Mgr. Michal Janský

HMZ   II. STUPEŇ (družstvo B)

č.

  Příjmení a jméno

Dat. nar.

Adresa bydliště

Zdr. poj.

1.

VACHO PAVEL

1997

 

2.

JURDOVÁ MICHAELA

1999

Mokřiny

 

3.

DUBA DANIEL

1997

 

4.

JEŘÁBKOVÁ NIKOLA

1998

 

5.

ZIFČÁK PAVEL

1998

 

         Doprovod družstva

Iveta Trázníková

Ing. Vlastimil Flaška


 18.04.2012 Fyzikální olympiáda - krajské kolo

Ve středu 18. 4. 2012 v Karlových Varech proběhlo třetí (krajské) kolo 53. ročníku fyzikální olympiády, kategorie E, určené žákům 9. tříd základních škol a 4. ročníků gymnázií. Odbornou komisí bylo vybráno 15 nejlepších účastníků z druhého kola ve všech bývalých okresech. O tom chebském jsem Listy Ašska již informoval. Do této konkurence zkušených a renomovaných škol byl pozván i Vladimír Štěpnička z naší malé, skromné ašské Hlávkovy školy. Po nepříjemných problémech s dopravou začal Vladimír počítat s patnáctiminutovým zpožděním, ale obohacen získanými zkušenostmi z druhého kola a po řádné přípravě, výborně zabojoval. První tři místa sice obsadilo domácí První české gymnázium z Karlových Varů, ale Hlávkova škola se díky Vladimírovi umístila na výborném čtvrtém místě. Přitom pouze on a vítěz uspěli u všech čtyř zadaných příkladů. Získal tak celkem 27 bodů ze 40 možných, pouhý 1 bod za třetím. Pro přehled dodávám, že vítěz získal 33 bodů. Fyzika je úžasný předmět a pro Vladimíra je i velkou zábavou. Pro naší školu to vše znamená historický úspěch a Vladimír Štěpnička prokázal, že je ve své kategorii nejlepším fyzikem celého chebska. K tomu jen zbývá dodat: „BLAHOPŘEJEME!!!“ Děkuji za spolupráci Vladimírovo rodičům a řediteli naší školy.

Ing. Vlastimil Flaška


16.04.2012 Učení hrou - Německý jazyk

Dne 16.04.2012 si žáci zahráli na prodavače a zákazníky. Každý si mohl vyzkoušet nákup a prodej zboží, ale komunikovat bylo povoleno pouze NĚMECKY! Žáci si procvičili a prohloubili znalosti NJ a zároveň se i skvěle pobavili. Vyučovací hodina byla uvolněná a určitě si paní učitelka Šedivá opět připraví podobné ,, zábavné učení ´´.

Lucie Gontkovičová


16.04.2012 Florbal krajské kolo

V pondělí 16.4. se chlapci základní školy Hlávkova zúčastnili v Chebu krajského kola ve florbalu hraného pod záštitou ministra školství, který však v době turnaje ve své funkci nebyl. Do tohoto kola postoupili jako druzí z okresního kola. Turnaje se zúčastnila družstva z Chebu (to nás dříve dvakrát porazilo), Karlových Varů, Ostrova, Kraslic, Lokte a ZŠ Hlávkova. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po třech. První zápas naši chlapci poměrně hladce prohráli s favoritem turnaje, školou z K.Varů 0:4. V druhém utkání jsme změnili taktiku, zaměřili se více na obranu a rychlé protiútoky a to se vyplatilo. Soupeře z Lokte jsme porazili 1:0 a z druhé pozice postoupili do semifinále. Tam nás čekalo derby s Chebem, po kterém skončilo utkání bez branek 0:0, a o postupu se rozhodovalo v samostatných nájezdech. Po několikanásobném opakování jsme vyhráli 2:1, a to hlavně zásluhou výborného brankáře Hoška. Pro soupeře to byl šok a mnozí jeho hráči tuto porážku neunesli. A pak nás čekalo finále, ve kterém nás znovu čekaly Karlovy Vary. Ty měli mnohem vyrovnanější družstvo, což jim umožňovalo častější střídání celých pětek a tím nás jednoznačně přehráli poměrem 0:7. I tak je však výsledek chlapců z Hlávkovky velikým úspěchem. Zasloužili se o to hráči Mutl, Lošťák, Biroš, Jančok, Řezáč, Hošek, Janča, Janatka a Starsiak.

Mgr. Jaroslav Helcl


12.04.2012 Velikonoce ve třetí třídě V rámci pracovní výchovy jsme se rozhodli, že přivítáme Velikonoce s ručně zhotovenými suvenýry. Děti dostaly vajíčka a jejich úkolem bylo je proměnit na velikonočního zajíčka.

Ing. Vlastimil Flaška


 

03.04.2012 Velikonoční dílny

V úterý 3. dubna se všichni žáci čtvrtých tříd rozdělili do pěti týmů v různých barvách a s rozdílným zaměřením. Společné pro všechny však bylo téma – Velikonoce. Bílý tým měla na starosti paní učitelka Gontkovičová a žáci pletli pomlázky. Žlutý tým pracoval s paní učitelkou Renatou Jandečkovou na velikonoční slepičce, která uvnitř nosí ručně malovaná vajíčka. Červený tým paní učitelky Ivony Babkové vyráběl hned několik velikonočních dekorací – talířky, ovečky, zajíčky … Zelený tým pekařů paní učitelky Hany Blažkové upekl různé velikonoční dobroty – každý člen skupiny si upekl dobrotu s velikonočním tématem. Seznámil (upevnil) si tradice, označení jednotlivých dní, zvyky. Děti pracovaly s chutí a bez problémů se zapojily do práce. Modrý tým paní učitelky Šárky Kůstové vyráběl nádherné velikonoční dekorace ve tvaru barevných závěsných koulí v jarních barvách. Všichni se výborně bavili a všechny své výrobky si společně vystavili na chodbě v 1. patře školy, aby je mohli všichni do druhého dne obdivovat. Ve středu si je pyšní majitelé odnesli jako symboly Velikonoc domů, kde je určitě rodiče pochválili.

Renata Jandečková


02.04.2012 Logopedická prevence

V rámci projektu ,, Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR´´, byla rodičům nabídnutá Logopedická péče pro jejich děti : ,, Logopedické hrátky´´. Celkem navštěvuje (max.počet) 10 žáků z různých tříd. Náplň této péče je ( formou hry ) dodržování dechových, fonačních a artikulačních cvičení. Dále cvičíme hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku a smyslové vnímání. Procvičujeme samotné hlásky a jejich výslovnost. Cílem je pouze procvičení, nikoli náprava. Děti navštěvují ,,Logopedické hrátky´´ 2x týdně.

Tuto péči – Logopedickou prevenci, bychom chtěli v příštím školním roce opět zrealizovat.

Lucie Gontkovičová

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání