Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Květen 2012

29.05.2012 Soutěž v SUDOKU

Dne 29.05 se na naší škole konala soutěž v SUDOKU. Výsledky najdete ZDE a oceněné vítěze vidíte na přiložené fotografii. Gratuluji všem soutěžícím a těším se na váš u příští soutěže v SUDOKU.

Michal sudoku

Ing. Petra Kuncová


19.05.2012 Hlávkováci na recepci

V měsíci květnu se na Hlávkovce nejen sportovalo, ale také kulturně žilo. Žáci se zúčastnili „Slavnostní recepce Hotelové školy v Mariánských Lázních“. Součástí akce byla prohlídka školy a poučení o etiketě a správném stolování.

Ke slavnostně prostřené tabuli jsme usedali se zvědavostí, co nás čeká. Oběd o čtyřech chodech, příjemná atmosféra a obsluha, o kterou se postarali studenti 2. ročníku školy, nás mile překvapila. Oni se chovali profesionálně a my? Samozřejmě také, protože naše sváteční oblečení a slavnostně upravené prostředí v nás probudilo společenské chování. Je to jiné, než způsob běžného stolování a stravování, na které jsme zvyklí.

Je správné, že Hotelová škola Mariánské Lázně pořádá tyto akce a umožňuje žákům základních škol nahlédnout do jejího zákulisí. Je totiž možné, že v budoucnu se na této akci budou podílet právě žáci naší školy. Děkujeme paní Třmínkové a jejím studentům.

Růžena Blažková


19.05.2012 Pohádkový král ve školní družině

Soutěž ve znalostech klasických českých pohádek proběhla dne 28. května v II. oddělení školní družiny. Záměrně se akce týkala pohádek, které nejsou až tak moderní a dnes se opomíjejí. Děti odpovídaly na záludné otázky, skládaly puzzle nebo se líčily coby pohádkové postavy. Vítězem a Pohádkovým králem se stal Matěj Pokorný z druhé třídy. Soutěžící si odměny v podobě diplomu, sladkostí a pohádkového dovádění náležitě užili.

vychovatelka Šárka Kůstová


19.05.2012 Cyklovýlet do zaniklé vesnice Újezd

V sobotu 19.5.2012 v 9 hodin se natěšené děti ,,cyklisté“ z 3.A sešly u dětského domova v ulici Majakovského. Dostavilo se 24 dětí a 9 ochotných rodičů. Po seřazení dlouhé řady za sebou jsme se rozjeli směr Újezd. Jeli jsme po cyklostezkách (bývalých signálkách) na Štítarský vrch, kde měly děti první přestávku po vydatném kopci. Prohlédly si zde větrný mlýn a rozsáhlé řepkové pole. Po té nás čekala cesta lesem a loukami až jsme dojeli k pomníku padlých vojáků z 1. sv. války. V této klidné a krásné přírodě jsme nabrali sílu odpočinkem a svačinou a rozjeli se dále k vytouženému cíli Most Evropa. Na zpáteční cestě jsme navštívili újezdský hřbitov. Před tímto výletem se děti ve škole seznamovaly s historií zaniklé vesnice Újezd a problematikou komunistického hlídaného pohraničí. Dozvěděly se, že se v této oblasti nachází vzácné perlorodky. Všechny děti byly šikovné a zvládly členitou někdy až drsnou 22 km dlouhou trasu. Velmi děkuji zúčastněným rodičům za milý a ochotný přístup a pomoc během výletu.

tř. uč. Marcela Kroutilová


18.05.2012 Hlávkovka a oranžový pětiboj

Skupina ČEZ a Nadace ČEZ vyhlásily sportovní soutěž pro školy s názvem Oranžový pětiboj. Naše škola patřila mezi ty, které byly zaregistrovány, a mohla se této akce zúčastnit. Technické vybavení od skupiny ČEZ bylo dokonale připravené, konečné zpracování námi zadaných výsledků bezchybné. Také spolupráce s organizátory byla perfektní. Konečně nastal den D, kdy jsme začali s plněním jednotlivých disciplín. Hodiny tělocviku na obou stupních se, na čas, proměnily v olympijská klání. Děti soutěžily o nejlepší čas a největší výkon v těchto disciplínách: skok do dálky z místa, člunkový běh, hod na koš nebo na čtverec, přeskoky lavičky a v račí chůzi. Některé výkony byly opravdu úctyhodné. Z těchto hodin jsme pořídili fotodokumentaci, která je k nahlédnutí na webových stránkách naší školy (www.zshlávkova.cz) tak, jako fotografie z jiných školních akcí. Naši nejlepší sportovci byli odměněni medailemi, které byly součástí ČEZ SPORT SETU a diplomy, které jsme si vytiskli z oficiálních stránek. Do velkého finále jsme se sice neprobojovali, ale velké sportovní výkony jsme podávali všichni. Už teď se těšíme na další ročník,určitě se ještě zlepšíme.

Mgr. Hana Blažková


 10.05.2012 Dopravní soutěž

Ve dnech 9.-10.05.2012 proběhlo v Chebu Okresní kolo dopravní soutěže s naší účastí. Po problémech s nominací nakonec výsledky dopadly velmi slušně a obsadili jsme dvakrát pěkné třetí místo, které bylo oceněno, ale v obou případech bylo nepostupové. S výsledky se lze seznámit v přiložených tabulkách a obrázcích. ZDE a ZDE Poděkování všem účastníkům, náhradníkům, vedení naší školy i rodičům našich žáků touto formou sděluje

Ing. Vlastimil Flaška

Číst dál...

Červen 2012

29.06.2012 Loučení s první třídou

A takto naši prvňáčci zakončili svůj první školní rok ( 2011/2012). ,, Milí žáčci, mnoho úspěchů do dalších let vám všem přeje“ Monika Červínková

M. Červinková

10.06.2012 Soutěž o nejkrásnější stránku v sešitě

- S O N S -

Soutěžit mohli žáci 6. - 9. ročníku.

Odevzdat se musel do pátku 10. června

  • vlastnoruční sešit z fyziky, chemie, který byl otevřen na stránce přihlášené do soutěže.

Vyhodnocení

  • Ke dni 18. června bylo vyhodnoceno odbornou komisí ve složení: L.Gontkovičová, Ing.Kuncová, J.Jarošová, P.Smolíková a Ing.V.Flaška, sedmnáct nejlepších stránek, kdy vítězné byly zveřejněny.

Odměny

  • Vítězové v každé kategorii byli odměněni diplomem, cenou a památečně zveřejněni na www stránkách školy.

 

Soutěž o nejkrásnější stránku v sešitě VYHODNOCENÍ - 2012

 

Žáci 6.-7. tříd

 

 

Žáci 8.- 9. tříd

 

1.

PERNICOVÁ MICHAELA

7.B

1.

NGUYEN HELENA

8.r.

2.

JANČA PAVEL

7.B

2.

GORALOVÁ KATEŘINA

9.r.

3.

JIŘÍKOVÁ MICHAELA

7.B

3.

KUBAČÁKOVÁ VERONIKA

9.r.

4.

BOROWSKÁ TEREZA

7.B

4.

LEONA FINDŽOVÁ

9.r.

5.

KŘÍŽOVÁ VERONIKA

7.B

5.

SEDLÁČKOVÁ MARTINA

9.r.

6.

DOBROVOLNÁ SABINA

7.B

6.

HLINOVSKÁ KRISTÝNA

9.r.

7.

BUREŠOVÁ BARBORA

7.B

 

 

 

8.

WÄCHTER PATRIK

7.B

 

 

 

9.

KLÁSEK TOMÁŠ

7.B

 

 

 

Ing. Vlastimil Flaška

Číst dál...

Září 2010

30.9.2010 "Řím-legionáři, gladiátoři a Césarové" 


24.9.2010 Branně turistický den

6.A Na pátek 24. září letos připadl tradiční branně turistický den Hlávkovy školy. Tentokrát nám všem přálo dokonce i počasí, takže jsem si tento netradiční školní den mohli naplno užít. Naše třída 6.A se spolu s 6.B a s nejstaršími zástupci prvního stupně naší školy, 5.B, vydala na přibližně 12 kilometrů dlouhou trasu s několika zastávkami, které jsme věnovali odpočinku i poučení. Vyrazili jsme od školy přes Skřivánčí vrch a Dolní Paseky až ke známému minerálnímu prameni, dále nás cesta vedla po proudu potoka Halštrova k přehradě a poté zpět pěkně do kopečka přes hřeben Háje až k budově naší školy. V průběhu celé vycházky jsme se dozvěděli např. jak se máme chovat a na co nezapomenout za mimořádných situací (radiační havárie, evakuační zavazadlo apod.) nebo co je to minerální pramen. Přes to všechno jsme si stihli udělat čas i na hraní a soutěže, což dokládají přiložené fotografie nás a našich výtvorů vyrobených z toho, co nám lesy a louky poskytují. Branně turistický den se nám i přes „uťapané“ nožky opravdu vydařil.

Mgr. Michaela Kolouchová


24.9.2010

Slunečné páteční počasí přímo vybízelo na procházku přírodou.Toho využili žáci 1.A a 3.B třídy a vyrazili do okolí Božího Daru, kde se jim naskytly nádherné přírodní scenérie. Děti na procházce neplnily jen úkoly zadané skřítky a vílami, ale i paní učitelky si pro své žáčky připravily všetečné otázky týkající se přírody a znalosti rodného kraje. Nožičky bolely,i když jsme prošli pouze poloviční trať měřící 5600 m.Ale všichni statečně absolvovali výlet a odměnou jim byl malý dáreček a zápisník potvrzený oficiálním razítkem, jaké používají ježíšovští pomocníčci. Děkujeme Ježíšku.

Mgr.Ivona Babková , Mgr. Jolana Kopecká


1.9.2010 Zahájení školního roku

Číst dál...

Říjen 2010

30.10.2010 Třídění odpadů

V rámci projektu Třídění odpadů, který probíhá celoročně, se žáci učí roztřídit odpady podle materiálu a tím chránit přírodu. V každém patře školy jsou třídící nádoby na plast a papír. Jednou až dvakrát týdně je dvoučlenná služba(žáci 6.-9.třídy) vynese do třídících kontejnerů u školy.

Iveta Trázníková


26.10.2010 TANEČNÍ KROUŽEK OVLÁDLA 80. A 90. LÉTA

Dne 26.10.2010 se konal taneční kroužek tak trošku v jiném stylu než jsme byly zvyklí. Dívky se měly sami připravit a přijít na kroužek oblečeny, načesány a někteří i nalíčeni ve stylu 80. a 90. let. V tělocvičně už na ně čekala tříčlenná porota, která hodnotila zevnějšek-přípravu a taneční schopnosti. Dívky měly za úkol libovolně tančit na písničky 80. a 90. let. Taneční maratón trval 2 vyučovací hodiny. Porota to neměla vůbec jednoduché, ale nakonec se vybraly 3. místa a dokonce i 2. speciální místa za kostým a tanec. Kroužek nebyl přístupný veřejnosti a i tak se přeci někdo přišel podívat. Tímto bych chtěla poděkovat především porotě a dívkám, kteří byly VŠICHNI úžasní a i přítomným divákům. :-)

Gontkovičová Lucie


21.10.2010 Ještě jeden erb

7. října nastoupili žáci osmé třídy na hřiště školy, aby se pokusili vytvořit poslední ze tří městských znaků. Materiálem, použitým k výrobě se staly sesbírané plastové lahve o objemu 1,5 litru. PET lahve byly na hřiště dopraveny „letecky“ z oken školy. Poté, co si všichni rozdělili práci, stavba začala. Někdo odstraňoval etikety a víčka, jiný plnil lahve vodou a další se pokoušeli erb sestavit. Vzhledem k tomu, že jsme měli méně modrých lahví, rozhodli jsme se, že náš znak provedeme v obrácených barvách. Ze začátku šlo vše podle plánu, avšak později se vyskytly menší komplikace. Druhý lipan jakoby neustále přibýval na objemu, ačkoli měl být původně menší, než předchozí. Rozhodli jsme se tedy pro „odtučňovací zásah“ a lipana malounko zmenšili. Hůře dopadla třetí rybka, na níž se nám nedostalo modrých PET lahví a proto vypadal malinko „podvyživeně“. Přesto všechno se však dílko zdařilo. Myslím, že pocit dobře vykonaného díla osmáky zahřál. Bylo to více než nutné, neboť všichni byli zkřehlí a zmrzlí. O skvěle a kvalitně provedeném díle svědčí i to, že erb přežil bez úhony poměrně větrný víkend a na hřišti vydržel až do pátku 15.října, kdy byl slavnostně zlikvidován (lahve sešlapány a odevzdány do separace). Hodilo by se zakončit článeček trochou statistických údajů. Věřte nebo ne, znak měl rozměry 6 x 7 metrů a tvořilo jej kolem 1500 plastových lahví. I on byl spolu s „víčkovým“ erbem a „skleněnou“ vlajkou zapsán do seznamu znaků, vytvořených z odpadového materiálu a stal se tedy součátí největší galerie na světě.

Na závěr bych rád poděkoval všem dětem i dospělým, kteří nám pomohli sbírat a shromažďovat PET lahve. Obrovský dík patří osmákům za jejich úžasnou práci i Ašským službám, díky nimž jsme mohli pořídit fotografie z ptačí perspektivy a které nám odpad odvezly.

P.S.: Třeba vás bude zajímat, že erb z víček byl podle předběžných informací, získaných na internetu, vybrán na brněnský veletrh Regiontour 2011, který proběhne na počátku příštího kalendářního roku.

Jiří Honomichl


10/2010 Třeťáci se prochází historií a současností našeho města

V prvouce se teď učíme o historii naší země, našeho města. Paní učitelka nám navrhla, že bychom se mohli jít podívat do muzea, kde se o tom, jak lidé žili dříve, dozvíme více. Právě probíhala výstava velkého leporela paní Seifertové - Dějiny udatného českého národa, která nás velice zaujala a obohatila náš rozhled. Chtěli bychom poděkovat panu Vítovi, který nám poutavě vyprávěl o historii Aše a smirčích křížích.

14.10. naše cesta vedla na radnici, kde nás přijal sám pan starosta Dalibor Blažek a seznámil nás s náplní práce zaměstnanců MěÚ a trpělivě nám odpovídal na naše všetečné dotazy.

Ale vycházkám nebyl konec. Opět ve čtvrtek jsme tentokrát navštívili firmu Petainer, kde se vyrábí plastové lahve a sudy. V recepci se nás ujal pan Rada, který nás provedl celým provozem a seznámil s výrobou. Dostali jsme na hlavu slušivé čepečky, tampony do uší proti hluku. Mohli jsme si vyzkoušet jízdu na tzv. přepravní koloběžce, posadili se do vysokozdvižného vozíku, pracovali se čtečkou, navštívili laboratoř. Ukázali nám modernizaci výroby. Kromě zážitků jsme si jako suvenýr odnesli láhev. Chtěli bychom poděkovat panu Radovi za jeho trpělivost, ochotu. Byl velice vstřícný a milý.

Při našich toulkách nám přálo počasí, které ještě umocnilo zářivé sluníčko a my cestou se seznamovali s význačnými budovami a místy našeho města. Všímali jsme si okolí a uvědomili si, že naše město jako jedno z mála má spoustu parků a zeleně.

Již nyní se těšíme na další slíbené výlety za poznáním.

tř.uč. Ivona Babková


16.10.2010 Plavecký den

16. října 2010 se děti ze 6. B a několik deváťáků vydalo na výlet do Františkových Lázní. Vyjelo se brzy ráno a první zastávka byla v Casinu INGO, kde nám pan Česák ukázal nejen restauraci s akváriem zabudovaným v podlaze, ale i místnosti, kde se denně vyhrávají desetitisíce korun. Vše doplnil poutavým výkladem. Po vydatné svačině jsme se konečně vydali do bazénu, kde jsme strávili překrásné dvě hodiny, které hrozně rychle utekly. To, že jsme se vskutku výborně bavili dosvědčují i následující fotografie.

Za krásný výlet děkuji všem dětem, rodině Česákových, Jardovi a Lucce Gontkovičovým, kteří s námi onen nádherný den strávili.

Petra Kuncová


14.10.2010 Drakiáda

Ve čtvrtek 14.10. 2010 se na Skřivánčím vrchu v Aši konaly dračí lety neboli drakiáda. Tuto akci uspořádaly učitelky 1. stupně z Hlávkovy školy, včetně p. učitelek, které jsou na mateřské dovolené. Dobrovolnou vstupenkou byl pekáč něčeho sladkého či slaného od maminek, babiček, tatínků, tet … Děti společně vypustily své draky i dráčky co nejvýš a nejdál na ašské podzimní nebe. Účast dětí byla veliká, přišlo také mnoho jejich sourozenců, rodičů i prarodičů. Na závěr si všichni pochutnali na dobrotách, které zapili voňavým horkým čajem. Akce se zdařila a v budoucnosti si ji určitě zopakujeme.

učitelky 1. stupně


14.10.2010 Prodej upomínkových předmětů

Jak je již tradicí, i v letošním roce pořádal žákovský parlament prodej upomínkových předmětů. Zisk z prodeje je určen ve prospěch nemocnic léčících nemocné děti a sociálních ústavů. Tentokrát jich bylo více druhů, takže si zájemci mohli vybrat. Prodejci se rozdělili do čtyř skupin a dne 14.10.2010 o velké přestávce nabízeli dárečky ostatním žákům. Dá se říci, že o předměty byl velký zájem, zvláště mezi mladšími dětmi. Celkem bylo prodáno 96 kusů upomínek a utržilo se celkem 2 635 Kč. Tyto peníze byly druhý den odeslány na určený účet a jistě poslouží dobré věci. Žákovský parlament děkuje všem, kteří svými penězi přispěli těm, kteří to potřebují. Vedení školy zase děkuje členům parlamentu za zorganizování akce.

Jaroslav Helcl, ředitel školy a Nikola Malá za žákovský parlament


9.10.2010 Výprava za loupežnickým pokladem - 2.A V sobotu

9.10. 2010 se žáčci z 2.A zúčastnili výpravy za loupežnickým pokladem v podhradském lese. Cestou lesem děti hledaly připravené fáborky, šipky a plnily úkoly, zadané „loupežníkem“ nebo „lesním strašidlem“. V chovném rybníku nakrmily „zlaté rybky“, které jim za to splnily přání: den se vydařil. Přestože byla truhla s pokladem důkladně ukryta pod nánosem větví, šikulkové ho našli. Nevylekala je ani lebka, která strážila loupežnickou truhlu. Nález pokladu jsme pořádně a zaslouženě oslavili – děti si opekly vuřty a na blízkém, krásném ranči nakrmily ještě koně. Chválím všechny za aktivní a vynalézavý přístup.

třídní uč. Marcela Kroutilová


8.10.2010 Divadelní předplatné Západočeského divadla v Chebu

V letošním školním roce bude žákům opět umožněno navštěvovat pravidelně ZČD v Chebu. Předplatné stojí celkem 760,- Kč, v této ceně je zahrnuto 6 divadelních představení v ceně 400,- Kč a zvláštní autobusová doprava z Aše do Chebu a zpět v ceně 360,- Kč. Představení budou rozvržena do celého školního roku, první představení bude letos odehráno v listopadu. Hracím dnem bude vždy čtvrtek, odjezd autobusu je v 15:50 ze zastávky Aš-sídliště, v 15:55 ze zastávky Aš-kino a v 16:00 ze zastávky Aš-lidový dům. Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdříve, platbu za předplatné je nutno uhradit do 29. 10. 2010. Na shledanou v divadle!

Mgr. Michaela Kolouchová


5.10.2010 Den seniorů

V úterý 5.10. se na Hlávkově škole konal již druhý ročník Dne otevřených dveří pro seniory v rámci Dne seniorů. Prarodiče žáků měli možnost navštívit školu třetí a čtvrtou vyučovací hodinu, při kterých pro ně učitelky připravily ukázky z vyučování. Příjemný byl již vstup do školy, kde nás přivítal u vchodu pan ředitel s paní zástupkyní. V každé třídě byly připraveny různé vyučovací předměty a podle reakcí byli návštěvníci překvapeni a potěšeni způsobem výuky a znalostmi dětí. Já jsem se zúčastnila vyučování ve 3. třídě u paní učitelky Babkové. První hodina matematiky byla vyučována moderní formou s interaktivní tabulí. Byla velmi zajímavá a pro babičky a dědečky to byla zcela nová zkušenost. Dokonce si někteří z nás tuto novinku mohli vyzkoušet a počítali jsme u tabule jako malí třeťáci. Hodina čtení se nám také velmi líbila, opět jsme pracovali s dětmi ve skupinách. Podobně tomu bylo i v ostatních třídách, kde byli návštěvníci zapojeni do výuky a připomněli si tak vlastní školní léta. Na dětech bylo vidět nadšení a radost z učení, zvláště když se mohli předvést před svými blízkými. Já a jistě i ostatní jsme rádi, že jsme měli tu možnost vyučování vidět. A proto chci poděkovat nejen paní učitelce Babkové, ale i ostatním za přípravu této akce, za profesionální a pěkný přístup k dětem.

Věra Veselá

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání