Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Akce 2016/2017

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 24 televizí, 5 monitorů a 682,00 kg drobného elektra

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 24 televizí, 5 monitorů a 682,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 20,54 MWh elektřiny, 1 266,08 litrů ropy, m3 vody a 0,62 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,09 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 17,93 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Číst dál...

Havíři v Příbrami

Pocity havířů dobývajících z podzemí olověnou rudu, si mohlo na vlastní kůži vyzkoušet několik účastníků další školní akce. Tentokrát jsme zamířili do našeho největšího hornického muzea v Březových Horách u Příbrami.

Pro žáky byla připravena bezmála čtyřhodinová prohlídka většiny expozic. Nejdříve jsme se svezli hornickým vláčkem do Prokopské štoly a seznámili se s prací havířů. Dokonce jsme měli možnost vidět i několik permoníků. Poté jsme si prohlédli parní stroj a sfárali do dolu na vodní štolu. Cesta v přítmí jen s několika málo baterkami byla velkým zážitkem. Na dole Vojtěch jsme mohli z vyhlídky obdivovat okolí Březových Hor a hlavně pohoří Brdy. Pozemní hornický vláček nás pak dovezl na Ševčinský důl. Tady jsme si prošli hlavně těžní budovu s další vyhlídkou. Stálá výstava nás informovala o práci havířů v minulé i moderní době. Prohlídku rozsáhlého areálu jsme zakončili s hornické chalupě.

Číst dál...

650 let Mylau

Každoroční jarní festival evangelického gymnázia byl letos součástí oslav 650 let městečka Mylau. Opět jsme měli možnost, díky našim německým přátelům, zúčastnit se. Pravda, začátek byl značně hektický. Ve středu přišla pozvánka, ve čtvrtek odpoledne se podařilo zajistit přepravu, v pátek se sehnalo pár žáků a v sobotu se jelo. V místě byly připraveny mnohé atrakce, které k podobné příležitosti neodmyslitelně patří. Naše průvodkyně, paní Silvia Stollberg, nejdříve ukázala dětem interiér školy, což se kupodivu setkalo s poměrně velkým nadšením. Poté jsme vyrazili na rychlou prohlídku hradu a muzea, abychom se pak mohli věnovat volnému programu. Někdo běžel ke stánku s občerstvením, další zaútočil na stánek s losy a naprosto propadl hazardu, odvážný se nechal povozit hasičským autem... Poděkování si zaslouží nejen organizátoři, ale i pan Sivulka, neboť jen díky němu byla bleskurychle zajištěna doprava a my o příjemně strávené sobotní odpoledne nepřišli.

Číst dál...

Den matek

Dne 16. 5. 2017 si žáci našeho pěveckého sboru připravili pásmo písniček ke Dni matek. V programu byly písně veselé, smutné, hrané, známé i neznámé. Na závěr na každou maminku čekala kytička a společně zazpívaná jazykolamová písnička Strč prst skrz krk. Vystoupení se dětem povedlo a všem se líbilo. Děkujeme nejen maminkám, ale i tatínkům a ostatním členům rodiny, kteří se na vystoupení přišli v hojném počtu podívat.

Číst dál...

Pohár rozhlasu

Tato krásná atletická soutěž se konala 9.5.2017 na stadionu Krajinka v Chebu. Z Aše se zúčastnily školy Gymnázium, Okružní a my a ZŠ Hazlov. Za naší školu závodili žáci ze všech kategorií od 6.-9. tř. Za velmi chladného až mrazivého počasí závodili v těchto disciplínách: sprint, vytrvalost, štafeta, skok daleký a vysoký, hod míčkem a vrh koulí. Vzhledem k nepříznivému počasí jme neměli řádně natrénováno a tak jsme vybojovali pouze dvě 3. místa a jedno 4. místo. Avšak naše starší děvčata byla jediná ze všech škol, takže postoupila do okresního kola v Mariánských lázní. Soutěž byla dobře zorganizována. Děkujeme domu dětí z Chebu a pořádající chebské škole se kterou jsme se spojili, jelikož náš atletický stadion již nevyhovuje soutěžním podmínkám.
Dále děkuji všem žákům (kolem 40 závodníků), kteří reprezentovali naši školu. I když nestáli na stupni nejvyšším patřím jim dík za snahu a odvahu se utkat s jinými školami. A přeji spoustu dalších sportovních úspěchů.

Číst dál...

Děčín

Další sobotní výlet se uskutečnil na začátku měsíce dubna. Vydali jsme se do Děčína, kde jsme navštívili místní zoologickou zahradu a zámek. Tentokrát se nás za dobrodružstvím vydalo pětačtyřicet. Odvážili se dokonce i druháčci, kteří náročnou cestu zvládli na výbornou. ZOO na Pastýřské stěně byla moc hezká. Přestože teplota vzduchu nebyla přímo ideální, zvířata se před námi nikam neschovávala. Samozřejmě že jsme v závěru prohlídky nemohli vynechat místní občerstvení a lanový park. Ze zoologické zahrady naše kroky vedly na vyhlídku na Pastýřské stěně, odkud jsme měli Děčín jako na dlani. Pak už jen následovala návštěva u pana knížete Františka Thuna na jeho děčínském sídle. Ačkoli došlo k obtížím, zaviněným elektronickou komunikací (nebo spíše nekomunikací), je třeba ocenit profesionalitu a pružnost správy zámku. Do půlhodiny se uskutečnily dvě prohlídky. Pro menší děti byla určená zvláštní, dětská trasa, a ti starší si prošli klasický zámecký okruh.

Číst dál...

Osmáci na SPŠ Ostrov

I v letošním školním roce jsme využili milého pozvání vedení SPŠ v Ostrově na malou soutěž v technických dovednostech žáků osmých tříd. Z „Hlávkovky" vyrazila družstva dvě. Během dopoledne se soutěžící seznámili s mnoha činnostmi a obory technického charakteru. Mohli si například rozebrat různé druhy motorů, zkusit si výměnu kola na autě, naprogramovat si LEGO robota apod. A jak nakonec celé klání dopadlo? Kluci z 8.A skončili třetí a zástupci 8.B pak čtvrtí. ... ze čtyř. První a druhé místo obsadila družstva z „Kamenky".

Číst dál...

Výstava Body the Exhibition

Výstava ještě oficiálně nezačala a naše škola již vlastnila několik vstupenek na tuto unikátní podívanou, kterou mohli lidé vidět naposledy před pěti lety. 18.3. vyrazilo do Prahy několik odvážlivců podívat se na preparovaná lidská těla a seznámit se blíže s orgány, jejich funkcemi i poškozením. Prohlídka probíhala pod odborným vedením dvou studentů medicíny. Právě díky nim byly dojmy úžasné. Téměř tříhodinou prohlídku vydrželi všichni bez úhony.

Možná proto, že se nikomu neudělalo nevolno během výstavy, vrhli se pak mnozí na atrakce Matějské pouti. Hovořit o tom, že i tuto zábavu všichni přežili ve zdraví, se dost dobře nedá...

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání