Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Monika Červínková

Monika Červínková

Jiné: Vychovatelka školní družiny

E-mail: monika.cervinkova@zshlavkova.eu

URL internetové stránky: http://www.zshlavkova.eu

Veselé příběhy spisovatelů z družiny

Dinosaurus v bazéně

Byl jeden dinosaurus a ten se jmenoval Dino.
Ten Dino miloval vodu. Do vody by šel radši, než do muzea jídla – a to opravdu existuje. Nebo raději než do samotné restaurace. No prostě, láska k vodě, byla obrovská.
Jednou se dozvěděl o největším bazéně na světě. Když se to dozvěděl, hned tam chtěl jít. Zjistil si, kde to je. Také zjistil, že ten bazén je jen a jen pro lidi.
To ho strašně rozzlobilo a řekl si, že toho, kdo vydal takové nařízení, že tam dinosauři nesmí, sežere. Tak se tam vydal. Když tam přišel, všichni se zhrozili a utekli.
A tak byl Dino strašně rád, že má bazén celý pro sebe.

(Dáda Žibrická – 3.B)

Jeníček a Mařenka v kině

Byli jednou Jeníček a Mařenka a ti se chtěli koukat na pohádku.
Ale rodiče jim to nedovolili. Tak si řekli, že si pustí televizi. Ale tatínek na to: ,,Je mi to líto, ale televize je rozbitá. Tak jděte do divadla." Ale maminka říká: ,,Divadlo je dnes mimo provoz."
Jeníček řekl: ,,Půjdeme ven. Třeba nás něco napadne." A Mařenka odpoví: ,,Tak jó. Já se budu koukat na plakáty."
Tak šli. Když se vrátili, Mařenka povídá: ,,Já jsem viděla plakát CIRKUS," a usmála se.
Jeníček na to: ,, A já ZOLOGICKÁ ZAHRADA," ušklíbl se. A tak začala hádka. Když přišla maminka domů z masáží, zhrozila se. Ale nakonec je usmířila. Pak se dohodli, že půjdou do kina. A tam si to opravdu užili.

(Linduš Bucharová a Dáda Žibrická – 3.B)

Dopravní policie na besedě v družině

Protože je duben již po řadu let tradován jako měsíc bezpečnosti, rozhodli jsme se, pozvat si na naší pravidelnou besedu do družiny příslušníky dopravní policie.

Děti se na této besedě mohly dozvědět, co tato práce obnáší, a zároveň byly poučeny o pravidlech silničního provozu.

Také si s paní policistkou Věrou Mátlovou připomněly, jak mají připravit svá kola na jízdu na silnici. Řeč byla o vybavení kol, o ochraně cyklistů ( helma, reflexní doplňky) a také o správném chování cyklistů na silnicích.

Mluvilo se též o chodcích a využívání přechodů pro chodce.

Policista, který doprovázel paní Mátlovou, dětem ukázal technické prostředky, které využívá silniční policie při výkonu služby.

Že je opravdu důležité dodržovat pravidla silničního provozu, si děti prohlédly na obrázcích z dopravních nehod.

Na závěr jsme se s dětmi mohli podívat do služebního vozu našich hostů a prohlédnout si zajímavé vybavení. Oblékala se neprůstřelná vesta a policejní čepice.

Našim hostům tedy právem patří poděkování za jejich zajímavou besedu a také za milé dárečky pro děti.

Maškarní řádění v družině

Maškarní řádění v družině
V pátek 19. 2. se dětem již při vstupu do družinové třídy rozzářila očka nad balónkovou výzdobou.
Všichni už dobře věděli, co je čeká a nebylo jednoduché vydržet až do stanovené hodiny.
Někteří dokonce přiznávali, že ani dospat nemohli, jak se těšili na maškarní řádění.
A pak to vypuklo!
Masky zvířátek, převážně vlastní výroby, skvěle postačily k tomu, aby si děti užily odpoledne plné hudby, tance, řádění a soutěžení.
Vše začalo tancem v kroužku. Pak jednotlivé skupiny zvířátek uvnitř kruhu předváděly své legrační tance, a když už se všichni dostali do té slavnostní nálady, přišel čas na soutěžení.
V první soutěžní disciplíně tančily dvojice dětí s balónkem, který z obou stran přidržovaly jen svými čely. Ta z dvojic, která balónek udržela nejdéle, zvítězila.
Následovalo nafukování balónků do prasknutí, což se záhy ukázalo jako problém, protože balónky ne a ne prasknout. Vítězem se tedy stal ten, kdo dokázal svůj balónek nafouknout nejvíce.
Také rozsedávání nafouknutého balónku nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo, ale podařilo se a také tato soutěž měla brzy své vítěze.
Poslední soutěžní disciplína opět vyžadovala spolupráci ve dvojicích. Úkolem bylo, ve stanoveném čase, poskládat z barevného domina co nejdelšího hada.
Za své výkony při soutěžení dostávaly děti odměny a samozřejmě nechyběla ani sladká odměna pro všechny ty, kteří byť nevyhráli, zúčastnili se.
Maškarní řádění v 1. oddělení školní družiny zakončila známá hra na sochy. Oblíbená hra dětí, při které se znovu daly masky do pohybu v rytmu veselých šmoulých písní za výskotu a pískání na papírové frkačky.
A jestli se tento den vydařil? Posuďte sami z pořízených fotografii.

Preventivní program v družině

Družina
Dne 27. 5. proběhla v družině v rámci preventivního programu beseda pro 1. třídy na téma "Jak se chránit v nebezpečných situacích." Pomocí plyšového kamaráda Lenyho a hry "Co bys dělal kdyby ..." se děti naučily, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích.

Při besedě se všichni aktivně zapojili a též vzájemně hodnotili své názory a rozhodnutí v nebezpečných či nepříjemných situacích. Společné chvíle zpříjemnila a uvolnila pohádková písnička "Dělání" v doprovodu Patricie Červínkové. Plakát, který si děti vyrobily a odnesly domů, jim bude připomínat důležité rady, tísňová telefonní čísla a jedno z nejdůležitějších pravidel, že i hezky vypadající člověk, může být nebezpečný.

Besedou děti provázela Monika Červínková, vyškolená lektorka preventivního programu Etické dílny® a vychovatelka ŠD a plyšový lenochod Leny, který si od prvních okamžiků získal přízeň dětí svými veselými vtípky :)

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání