Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Projekt lesopark

Lesopark
Před několika lety jsem byl osloven paní zástupkyní Mgr. Hanou Blažkovou, jestli bych si nechtěl s dětmi vzít pod patronát park pod Hlávkovou školou. Souhlasil jsem a od té doby se datuje náš zájem o lesopark.

Nejdříve jsme chodili s žáky v rámci pracovní výchovy prořezávat náletové dřeviny a park tak upravovat. Později jsme byli nuceni naši činnost ukončit.

Mile nás pak překvapila nabídka MěÚ Aš, jestli bychom se nechtěli na úpravách lesoparku podílet i nadále v rámci projektu „Centrum dětí a mládeže pro ochranu životního prostředí Hammerpak Plauen / Lesopark Aš". Díky naší účasti jsme navázali přátelskou spolupráci se základní školou Astrid Lindgrenové v Plavně. Úpravy parku byly zadány firmě a my mohli sledovat proměny původně zarostlého lesíka v prosvětlený park s mnoha novinkami.

Žáci naší školy se podíleli na tvorbě informačních tabulí, které jsou součástí naučné stezky. Členové „Fotografického kroužku" pořídili mnoho fotografií a opatřili je příslušným textem. Podobu našich infotabulí jsme předvedli v loňském roce na setkání s plavenskými dětmi. Jejich konečná podoba pak připadla na grafika. Učitelé chodili do parku s dětmi odklízet suché a popadané větve, odpadky apod. Bylo milé pozorovat, jak se park stal místem procházek lidí s blízkého okolí ještě před jeho slavnostním předáním veřejnosti.

Společné dílo bylo dokončeno a poslední květnový den roku 2014 byl lesopark předán k užívání veřejnosti. Na slavnosti se mohly menší děti projít pohádkovým lesem, který připravila s žáky paní učitelka Šárka Kovandová, a mohly si tak užít spoustu dobrodružství. Během procházky si mohli návštěvníci prohlédnout i dvě výstavy. Jedna se týkala obrázků dětí ze ZŠ Astrid Lindgrenové v Plavně a druhá pak fotografií členů „Fotografického kroužku".

Velké poděkování patří všem, kteří si park vzali pod patronát a snaží se jej udržovat v čistotě, pracovníkům firmy i městskému úřadu, dětem i paním učitelkám, prostě všem zúčastněným. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout a jmenovitě poděkovat paní učitelce Šárce Kovandové, Kristýně Nguyenové, Honzovi Krátkému, Davidovi Urbánkovi, Petrovi Soldánovi, Karolíně Radové, Adrianovi Šiškovi, Markovi Pelikánovi, Jindrovi Meszárošovi, Vlaďce Lamkové, Patricii Červínkové, Vojtovi Kaššovi, Tereze Děkanové, Vaškovi Beňovi, Patrickovi Wächterovi, Matějovi Pokornému, Aničce Rychlíkové, Táně Sarkové, Andree Bartoškové a všem dalším „dětem" (dnes již dospělým), kteří nějakým způsobem pozitivně zasáhli do podoby lesoparku.

Naposledy změněno: sobota, 21 červen 2014 13:28

Zanechat komentář

zpátky nahoru
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání