close

INFOMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22 VZHLEDEM KE COVID-19

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ANTIGENNÍMI TESTY

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě.

Žákům 2. - 9. ročníku ZŠ se provede první test 1. září, dále 6. a 9. září 2021.

Žákům 1. ročníků ZŠ se první test provede 2. září, dále 6. a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). 

 OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Nadále je povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška) ve společných prostorách školy (např. chodby, šatny, WC)

 VSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO BUDOVY ŠKOLY

Vstup do školy je zákonným zástupcům povolen pouze do sekretariátu školy - s ochranou dýchacích cest.