close

Informace o zápisu do 1. ročníku pro ukrajinské děti – uprchlíky / Інформація про зарахування на 1-й курс для українських дітей - біженців

Informace o zápisu do 1. ročníku pro ukrajinské děti – uprchlíky

Інформація про зарахування на 1-й курс для українських дітей - біженців

Vážení rodiče,
na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst. 5) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu – tzv. zvláštní zápis - do 1. ročníku ZŠ pro děti–cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na 3. 6. 2022 od 13:00 do 16:00 hodin.

Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu.
Ve „zvláštním zápisu" může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

S sebou vezměte, prosím, (pokud máte) rodný list dítěte a potvrzení o povolení k pobytu.
Aktuálně můžeme přijmout celkem 14 dětí, a to pouze děti z našeho spádového obvodu.

Шановні батьки,
на підставі Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської Федерації § 2. 5) визначає керівника за погодженням із засновником
другий термін зарахування - так звана спеціальна реєстрація - до 1-го класу ЗНЗ для дітей - іноземців, яким надано тимчасовий захист в Чеській Республіці;
3.№ 6. З 13:00 до 16:00.

Іноземець згідно з пунктом 2. 6 не може подавати заявку у відповідний термін.
У «спеціальній реєстрації» заяву може подати тільки іноземець, якому в Чеській Республіці надано тимчасовий захист.

Будь ласка, візьміть із собою свідоцтво про народження дитини та довідку про дозвіл на проживання.
Наразі ми можемо прийняти загалом 14 дітей, і тільки дітей з нашого району.