close

BAZAR – PROJEKTOVÝ DEN

Napsal(a) Mgr. Lenka Hannsmannová


Na závěr školního pololetí 30.1.2020 se v rámci prevence uskutečnil projektový den Bazar. Žáci celé školy od 1.-9. tříd přinesli do školy knihy a hračky, které chtěli prodávat na bazaru. Každá třída si připravila prodejní místa a žáci 2. stupně přichystali pro malé spolužáky zajímavé hry, hádanky dokonce i mikroskopy, kde si mohli prohlédnout mouchu a blechu. Na žáky čekaly i dobroty, které připravily p. učitelky.

Žáci putovali po škole dle šipek s čísly a mapky, samostatně bez vyučujících. Na chodbách pak pomáhaly p. učitelky dětem, které nevěděly kudy kam. Tímto se všichni mohli podívat do každé třídy ve škole, kam se běžně nedostanou. Dále se museli samy rozhodnout, za co své peníze utratí, museli počítat, domlouvat se, smlouvat, spolupracovat a komunikovat s ostatními žáky po celé škole. Během pochůzky byl přichystán další úkol – spočítat trpaslíky po celé škole (80ks). Někteří zodpovědně počítali schované trpaslíky, po té byly vyhodnoceny 3. nejlepší třídy.

Dostavil se překvapující výsledek. Žáci vše zvládli výtečně, nakupovali, prodávali a hezky se bavili. Poslední vyučovací hodinu dostali vysvědčení a spokojení odešli na prázdniny.

Celá tato akce směřovala k Adopci na dálku (dívka z Kambodži). Vybrala se neuvěřitelná částka 18 700Kč. Celou ji věnujeme na studium této dívky.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na bazaru podíleli, zvláště našim žákům, potažmo jejich rodičům, kteří tak přispěli na dobrou věc. Také bych chtěla poděkovat vedení školy, které celou akci podpořilo.