close

Družina

Vážení rodiče,
máte-li zájem o umístění žáka do školní družiny, odevzdejte vyplněný zápisový lístek nejpozději do středy 6. 9. 2023 do 12: 00 hod v kanceláři školy nebo ve školní družině. (Nezapomeňte vyplnit, zda máte zájem o ranní družinu).

Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce osobně – prosím neposílat po žákovi nebo po sourozencích.

Oznámení o přijetí žáka do školní družiny si můžete vyzvednout v pátek 7. 9. 2022 v čase 6:00 – 8:00 hod nebo 11:45 – 16:00 hod ve školní družině.

Jediným rozhodujícím kritériem pro přijetí je věk žáka – kapacita školní družiny je 74 žáků.
Od pondělka 11. 9. 2023 mohou do družiny pouze žáci, kteří mají rozhodnutí o přijetí.

Dítě si vyzvedáváte buď po obědě, nejpozději však do 13:30, nebo až po 14:30 - z důvodu řízené činnosti (procházky, pracovní či výtvarné činnosti, aj.) Pokud dítě navštěvuje nějaký kroužek a bude tedy pravidelně odcházet v určitý čas (budete si ho vyzvedávat) je nutné to dopsat na zadní stranu přihlášky, kdo tak ještě neudělal. Mimořádné odchody jsou možné po písemné domluvě s vychovatelkou.

Děkujeme, ŠKOLNÍ DRUŽINA.