close

Zaměstnanci školy

Organizační zajištění

 

 • ředitel školy: Mgr. Petr Mach
 • zástupce ředitele: Mgr. Hana Blažková
 • zástupce ředitele: Mgr. Michal Janský
 • výchovný poradce: Jiří Honomichl (po dobu dlouhodobé nepřítomnosti Mgr. Růženy Popové)
 • metodik prevence: Mgr. Lenka Hannsmannová
 • školní speciální pedagog: Mgr. Lenka Veselá, Mgr. Vladimíra Nezbedová
 • hospodářka: Kamila Brečková
 • sekretářka: Ivana Bystrická
 • asistent pedagoga 1.stupeň: Zdeňka Brillová, Miloslava Hlináková, Kateřina Chládková, Alena Kovářová, Jitka Laudátová, Jana Dolog
 • asistent pedagoga 2.stupeň: Naděžda Hudecová, Kateřina Oravcová

1. - 5. ročník základní školy

třída - třídní učitel/ka 

1.A - Mgr. Alena Haisová 
1.B - Mgr. Iveta Trázníková 
2.A - Mgr. Jolana Kopecká 
2.B - Mgr. Jana Norková 
3.A - Mgr. Hana Procházková 
3.B - Mgr. Ivona Babková 
4.A - Mgr. Jana Jelínková 
4.B - Mgr. Radka Černá 
5.A - Mgr. Pavla Bucharová 
5.B - Mgr. Marcela Kroutilová 


6. - 9. ročník základní školy

třída - třídní učitel/ka 

6.A - Bc. Petra Řezáčová 
6.B - Bc. Šárka Nováková
6.C - Šárka Hlavicová
7.A - Mgr. Pavel Matala
7.B - Mgr. Lenka Hannsmannová
8.A - Bc. Kristýna Hlináková
8.B - Mgr. Bc. Jiřina Jarošová 
9.A - Šárka Kovandová 
9.B - Mgr. Michal Janský

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ:

 • Bc. Šárka Abrahamová - Dlouhodobá nepřítomnost
 • Ing. Veronika Dohnalová - Matematika
 • Mgr. Jaroslav Helcl - Matematika
 • Jiří Honomichl - Přírodopis, Dějepis
 • Mgr. Klára Kolmanová - Dlouhodobá nepřítomnost
 • Mgr. Michaela Kolouchová - Dlouhodobá nepřítomnost
 • Mgr. Petra Křížová - Dlouhodobá nepřítomnost
 • Mgr. Růžena Popová - Dlouhodobá nepřítomnost
 • Šárka Kůstová - Pracovní činnosti
 • Ing.Yveta Machová - Fyzika, Matematika, Pracovní činnosti
 • Roman Novák - Anglický jazyk, Tělesná výchova
 • Kristina Oravcová - Pracovní činnosti, Český jazyk
 • Mgr. Lucie Tupá - Dlouhodobá nepřítomnost
 • Radek Wunderlich - Druhý pedagog, Informatika, Pracovní činnosti
 • Ivona Burešová - Tělesná výchova, Zěměpis


DRUŽINA:


Jitka Hilfová
Kristýna Hlináková
Kristina Oravcová