close

Zaměstnanci školy

Organizační zajištění

 

 • ředitel školy: Mgr. Petr Mach
 • zástupce ředitele: Mgr. Hana Blažková
 • zástupce ředitele: Mgr. Michal Janský
 • výchovný poradce: Jiří Honomichl (po dobu dlouhodobé nepřítomnosti Mgr. Růženy Popové)
 • metodik prevence: Mgr. Lenka Hannsmannová
 • školní speciální pedagog: Mgr. Lenka Veselá, Mgr. Vladimíra Nezbedová
 • hospodářka: Kamila Brečková
 • sekretářka: Ivana Bystrická
 • asistent pedagoga 1.stupeň: Zdeňka Brillová, Jana Dolog, Miloslava Hlináková, Kateřina Chládková, Alena Kovářová, Jitka Laudátová, Vlasta Maternová
 • asistent pedagoga 2.stupeň: Naděžda Hudecová, Kateřina Oravcová, Petra Švarcová, Gabriela Vrtišková DiS.

1. - 5. ročník základní školy

třída - třídní učitel/ka 

1.A - Mgr. Pavla Bucharová
1.B - Mgr. Marcela Kroutilová
2.A - Mgr. Alena Haisová
2.B - Mgr. Iveta Trázníková
3.A - Mgr. Jolana Kopecká
3.B - Mgr. Jana Norková
4.A - Mgr. Hana Procházková 
4.B - Mgr. Ivona Babková
5.A - Mgr. Jana Jelínková
5.B - Mgr. Radka Černá


6. - 9. ročník základní školy

třída - třídní učitel/ka 

6.A - Ivona Burešová
6.B - Ing. Yveta Machová
7.A - Bc. Petra Řezáčová
7.B - Šárka Kovandová
7.C - Šárka Hlavicová
8.A - Mgr. Pavel Matala
8.B - Mgr. Lenka Hansmannová
9.A - Bc. Hlináková
9.B - Mgr. Bc. Jiřina Jarošová

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ:

 • Ing. Veronika Dohnalová
 • Jiří Honomichl 
 • Mgr. Michaela Kolouchová
 • Ing. Petra Křížová
 • Mgr. Růžena Popová
 • Šárka Kůstová
 • Roman Novák
 • Mgr. MgA. Anna Pokorná
 • Ing. Petra Šudáková
 • Tomáš Glazer


DRUŽINA:


Jitka Hilfová
Kristýna Hlináková
Kristina Oravcová