close

Zaměstnanci školy

Organizační zajištění

 

 • ředitel školy: Mgr. Petr Mach
 • zástupce ředitele: Mgr. Hana Blažková
 • zástupce ředitele: Mgr. Michal Janský
 • výchovný poradce: Mgr. Růžena Popová
 • metodik prevence: Mgr. Lenka Hannsmannová
 • školní speciální pedagog: Mgr. Lenka Veselá, Mgr. Vladimíra Nezbedová
 • hospodářka: Kamila Brečková
 • sekretářka: Ivana Bystrická
 • asistent pedagoga 1.stupeň: Zdeňka Brillová, Jana Dolog, Anna Marhounová, Miloslava Hlináková, Alena Kovářová, Jitka Laudátová, Vlasta Maternová
 • asistent pedagoga 2.stupeň: Naděžda Hudecová, Miriam Juhasz,Alena Soukupová, Petra Švarcová.

1. - 5. ročník základní školy

třída - třídní učitel/ka 

1.A - Mgr. Hana Procházková
1.B - Mgr. Ivona Babková
1.C - Mgr. Šárka Bártová
2.A - Mgr. Jana Jelínková
2.B - Mgr. Radka Černá
3.A - Mgr. Pavla Bucharová
3.B - Michala Kirchhofová
4.A - Mgr. Alena Haisová
4.B - Mgr. Iveta Trázníková
5.A - Mgr. Jolana Kopecká
5.B - Šárka Nováková

6. - 9. ročník základní školy

třída - třídní učitel/ka 

6.A - Mgr. Růžena Popová
6.B - Mgr. Lenka Hansmannová
7.A - Ing. Petra Křížová
7.B - Mgr. Bc. Jiřina Jarošová
8.A - Ivona Burešová
8.B - Ing. Yveta Machová
9.A - Bc. Petra Řezáčová
9.B - Šárka Kovandová
9.C - Bc. Šárka Hlavicová

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ:

 • Bc. Šárka Blažková
 • Ing. Veronika Dohnalová
 • Tereza Fučíková
 • Tomáš Glazer
 • Jiří Honomichl 
 • Mgr. Michaela Kolouchová
 • Mgr. MgA. Anna Pokorná
 • Ing. Petra Zavoďan
 • Zdeňka Brillová

Hledáme kvalifikovaného a aprobovaného učitele/ku přdmětu: Vv, Fy, Ch, Př, D, Pv, Hv.


DRUŽINA:


Jitka Hilfová
Gabriela Vrtišková Dis.
Kristina Oravcová