close

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zahájilo na Základní škole Aš, Hlávkova 26 svoji činnost 2. 9. 2019. Hlavní cíl naší práce – poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům.

Personální složení v tomto školním roce na škole zajišťuje:

VÝCHOVNÝ PORADCE:
Jiří Honomichl
konzultační hodiny: Út- 15:45 – 16:45
e-mail: jiri.honomichl@zshlavkova.cz

----------------------------------------------------------------------------------------

KARIÉRNÍ PORADCE:
Jiří Honomichl
konzultační hodiny: Út- 15:45 – 16:45
e-mail: jiri.honomichl@zshlavkova.cz

----------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG:
Mgr. Lenka Veselá
konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ Hlávkova:
Po- 14:00 – 15:30
Út- 7:30 – 8:00
Čt- 7:30 – 8:00
nebo jiný den po předešlé tel.domluvě
e-mail: lenka.vesela@zshlavkova.cz
tel: 770 197 186

Mgr. Vladimíra Nezbedová
konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ Hlávkova:
Po- 7:30 – 8:00
Út- 14:00 – 15:30
Pá- 7:30 – 8:00
nebo jiný den po předešlé tel.domluvě
e-mail: vladimira.nezbedova@zshlavkova.cz
Z důvodu hygienického opatření Covid 19, prosím preferujte komunikaci písemnou formou.

----------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE:
Mgr. Lenka Hannsmannová
konzultační hodiny: Út- 15:45 – 16:45
e-mail: lenka.hannsmannova@zshlavkova.cz