close

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zahájilo na Základní škole Aš, Hlávkova 26 svoji činnost 2. 9. 2019.

Hlavní cíl naší práce – poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům.