close

Informace pro prvňáčky

Prvňáčkům s předstihem ...

Co bude náš prvňáček potřebovat? Jak se bude ve škole cítit? Jaké pomůcky mám zakoupit? Tyto otázky si klade většina maminek, zejména pokud je jejich dítko prvním školákem v rodině. Proto vám nabízíme pomocnou ruku a připravili jsme pro vás několik informací. Spoustu důležitých věcí se jistě dozvíte na přípravné schůzce, kterou pro rodiče budoucích prvňáčků připravujeme vždy v průběhu měsíce června.

Několik rad pro rodiče prvňáčků ...

Připravit dítěti klidné místo pro přípravu na školu. Každý den provádět kontrolu školní tašky a penálu (ořezané tužky, pastelky mít do zásoby). Pomáhat dítěti v přípravě do školy a ze začátku společně ukládat věci do tašky. Rozdělit si přípravu do školy na kratší časové úseky (nepřetěžovat prvňáčka).

Povídat si s dítětem o tom, co ve škole prožilo.

Pohladit a pochválit svého prvňáčka, nestrašit jej školou. Spolu s dítětem prožívat dění ve škole a účastnit se akcí pořádaných školou a třídou. Školní věci koupit až po informativní schůzce.

Co by měl umět školák?

  • POZORNOST: Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby dítě umělo udržet pozornost alespoň 15 minut.
  • MOTORIKA: Budoucí školák musí mít uvolněnou ruku a z prstů zvládnout udělat takzvanou špetku (tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím), která je základem pro správné držení tužky. Ani vybarvení obrázku, zapnutí knoflíku nebo zavázání tkaničky by mu neměly dělat potíže.
  • PLO: Dítě rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) - řadí zpravidla prvky zleva doprava.
  • SLUCH: Už před nástupem do školy by se děti měly naučit rozeznat první hlásky ve slově. Sluchově rozložit slovo na slabiky (vytleskat slabiky ve slově).
  • ZRAK: Pro budoucího školáka by neměl být problém rozlišit a porovnat podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál), najít jejich společné a rozdílné znaky.
  • ŘEČ: Bez mluvení to ve škole nepůjde, a tak by dítě nemělo mít poruchy řeči (vyslovuje správně všechny hlásky), mělo by se umět dorozumět a mělo by mít o mluvení zájem.
  • ZRALOST: Tím se rozumí, že se dítě dokáže podřídit autoritě a svá přání je schopno odložit. Dokáže vyčkat, až domluví ostatní, je schopno pracovat ve skupině. Vystupuje samostatně, zvládne odloučení od rodičů.
  • POHYB: Ještě než si vaše dítě sedne do lavice, mělo by umět hodit a chytit míč, udržet rovnováhu a přeskočit překážku.

Každá základní škola má na nováčky jiné požadavky a jiná kritéria, jak zjistit školní zralost. Přesto je výše zmíněný výčet orientačním bodem, jak zralost dítěte zjistit.

Více užitečných rad nabízí doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče). Je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

www.ceskaskola.cz/2013/01/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho.html

Užitečné odkazy pro děti (vstup rodičům povolen):

Hravé učení - http://www.hraveuceni.cz/
Předškoláci (magazín pro rodiče, aktivity i náměty pro děti, pracovní listy, omalovánky)
Vítečkovy ministránky - https://vitecek.webgarden.cz/
Uvolňovací cviky - https://dum.rvp.cz/materialy/uvolnovaci-cviky-pro-predskolaky.html
Jak správně psát - http://www.jak-spravne-psat.cz/cs/kreslenim-k-hezkemu-psani
Říkanky s kreslením - http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat11.htm
Matematika hrou - http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat11.htm
Kuliferda – pracovní sešit cílený na rozvoj kognitivních schopoností