close

Historie školy

Budova školy byla postavena v roce 1911 a do roku 1945 v ní sídlila německá obecná škola - Bürgerschule.

Po válce, 3.září 1945, došlo ke slavnostnímu zahájení vyučování v češtině. Slavnosti se zúčastnilo veškeré české obyvatelstvo a význam události zvýraznil projev ministerstva školství. V tehdejší Obecné škole bylo otevřeno 5 ročníků s přibližně 150 žáky. Postupem doby se počet žáků zvýšil až na 409.

Od začátku roku 1959/60 zahájila škola svůj provoz jako osmiletka. V 18 třídách bylo tehdy 660 žáků, počet se však neustále zvyšoval. V roce 1968 se učilo ve 31 třídách celkem 811 dětí, to však bylo ve dvou budovách. Po otevření 4.ZŠ se děti rozdělily a jejich počet ve škole se pohyboval mezi 300 - 400. Po zrušení 4.ZŠ v roce 2000 se opět navýšil na necelých 500.

Škola prošla několika většími opravami. Byla zrekonstruována sociální zařízení, opravena tělocvična, vyměněna okna, provedena nová fasáda a s pomocí učitelů přestavěno školní hřiště. V roce 1986 byla otevřena nová přístavba, ve které byly umístěny dílny. V roce 2000 se podařilo provést výměnu topného systému za plynový a vyměnit veškeré vodovodní rozvody a v roce 2003 se pavilon dílen rozšířil o jedno patro a vznikly tak prostory pro čtyři učebny a výdejnu jídel.

V roce 2009 byla provedena celková rekonstrukce WC.

V roce 2010 byly vyměněny staré asfaltové chodníky za nové s dlažbou.

V roce 2019 byly zrekonstruovány a nově vybaveny učebny Fyziky, Přírodopisu, jazyků a školní kuchyňka. Vrámci projektu, byla i nově vybyvena a přepracována školní zahrada.

Za celé období od roku 1945 do dneška se na škole vystřídaly stovky učitelů, jejichž práci řídilo celkem 14 ředitelů.

 • 1946 - 1950 Augustin Holman
 • 1950 - 1954 Anna Plachá
 • 1954 - 1955 Marie Říhová
 • 1955 - 1959 Jaroslav Šebrle
 • 1959 - 1967 Václav Burian
 • 1967 - 1970 Antonín Kuhn
 • 1970 - 1970 Jiří Srp
 • 1970 - 1977 Josef Fait
 • 1977 - 1980 Irena Rybová
 • 1980 - 1992 Vladimír Dalměřic
 • 1992 - 1997 Jan Hais
 • 1997 - 2011 Jaroslav Helcl
 • 2011 - Petr Mach