close

Členové

Školní poradenské pracoviště má v letošním školním roce 4 členy, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů a poskytování kvalitních poradenských služeb ve škole.