close

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Hannsmannová

S čím se můžete na metodika prevence obrátit a co Vám může poskytnout?

  • poskytování informací ze všech oblastí sociálně rizikového chování žákům i zákonným zástupcům
  • řešení případů sociálně rizikového chování žáků během vzdělávacího procesu ve spolupráci se zákonnými zástupci, vedením školy, výchovnými poradci, třídními učiteli, PPP, OSPOD a PČR
  • poskytování rad a zprostředkování kontaktů žákům i zákonným zástupcům při osobním řešení problémů v oblasti sociálně rizikového chování

Zajímavé odkazy:

www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/78-bud-v-bezpeci-kybersikana/file
Tiskoviny pro učitele a rodiče - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz)
www.e-bezpeci.cz/index.php/rodicum-ucitelum-zakum
E-Bezpečí | Webový portál k výuce na dálku MŠMT (msmt.cz)