close

Vedoucí ŠPP

Školní speciální pedagog: Mgr. Lenka Veselá

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může poskytnout?

ŽÁCI

 • pomoc při problémech s učením
 • individuální konzultace při studijním selhávání
 • individuální konzultace a podporu pro mimořádně talentované a nadané dítě

RODIČE

 • řešení studijních a výchovných problémů svých dětí
 • použití metod reedukace při specifických poruchách učení a forem práce v domácím prostředí
 • doporučení vhodných pomůcek a materiálů

PEDAGOGOVÉ

 • konzultace při výukových a výchovných problémech žáků
 • volbu vhodných výukových metod a strategií
 • podporu a pomoc při vytváření i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky
 • pomoc učitelům při zprostředkovávání podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy v otázkách inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně
 • pomoc žákům ve spolupráci s asistentem pedagoga