close

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Vladimíra Nezbedová

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může poskytnout?

ŽÁCI

 • pomoc při problémech s učením
 • individuální konzultace při studijním selhávání
 • individuální konzultace a podporu pro mimořádně talentované a nadané dítě

RODIČE

 • řešení studijních a výchovných problémů svých dětí
 • použití metod reedukace při specifických poruchách učení a forem práce v domácím prostředí
 • doporučení vhodných pomůcek a materiálů
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte
 • individuální podporu při práci se žákem s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

PEDAGOGOVÉ

 • konzultace při výukových a výchovných problémech žáků
 • volbu vhodných výukových metod a strategií
 • individuální metodickou podporu při práci se žákem OMJ
 • poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy v otázkách inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky