close

Výchovný/kariérový poradce

Výchovný/kariérový poradce: Jiří Honomichl (v zastoupení Mgr. R. Popová na MD)

S čím se můžete na výchovného poradce obrátit a co Vám může poskytnout?

ŽÁCI

  • řešení studijních či výchovných problémů
  • pomoc při ztrátě pocitu bezpečí ve třídě, problémy v kolektivu
  • možnost individuální konzultace

RODIČE

  • řešení studijních či výchovných problémů jejich dětí
  • péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, výukovými obtížemi a zdravotním postižením

PEDAGOGOVÉ

  • předkládání návrhů na další péči o žáky s výukovými a výchovnými problémy učitelům, řediteli školy a rodičům
  • vedení evidence žáků se SVP ve škole a spolupodílení se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro tyto žáky
  • iniciování vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost (v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky)

Co Vám může kariérový poradce poskytnout?

  • individuální konzultace se žáky nebo zákonnými zástupci v oblasti volby povolání
  • pomoc v odvolacím řízení v případě nepřijetí na SŠ

________________________________________
Aktuální informace

Aktuální informace - www.msmt.cz

Zajímavé odkazy

Dokumenty ke stažení - brožura SŠ Karlovarského kraje - https://www.uradprace.cz/web/cz/vzdelavani
Poradenství ÚP ČR pro Karlovarský kraj - https://www.uradprace.cz/poradenstvi-4
Přijímací zkoušky - https://prijimacky.cermat.cz/
Krajský portál Karlovarského kraje - www.kvkskoly.cz
Portál české školní inspekce s možností vyhledání školy: portal.csicr.cz
Info absolvent - www.infoabslovent.cz
Atlas školství - www.atlasskolstvi.cz