close

Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Čím dál častěji přicházejí do tříd děti a žáci s odlišným mateřským jazykem s různou úrovní znalosti češtiny. Jak s nimi budu pracovat, když nerozumí česky? Jak je přijmou ostatní, nebudou se stranit? Jak mohu pomoci v češtině? Co dělat, aby se zapojili do práce s celou třídou? Potřebujete poradit a otázky zodpovědět? Neváhejte se na nás obrátit.

Nabízíme:

 • poradenství a metodickou podporu
 • materiály a publikace
 • vícejazyčné informace pro rodiče

Jaká témata s námi můžete řešit?

 • přijetí do školy
 • adaptace nově příchozích dětí
 • začleňování do kolektivu
 • legislativa a podpůrná opatření
 • jazyková diagnostika
 • výuka češtiny jako druhého jazyka
 • plánování výuky, sledování pokroku a hodnocení
 • podpora při výuce a činnostech
 • komunikace s rodiči
 • přechody mezi stupni škol
 • prevence neúspěšnosti
 • přijímací řízení na SŠ
 • spolupráce se ŠPZ

Zajímavé odkazy

Inkluzivní škola – www.inkluzivniskola.cz
Inkluze dětí s OMJ – www.meta.cz , Cizinci, rodiče a děti | META, o.p.s. (meta-ops.eu)