close

Halloween v 7.C

Halloween v 7. C
V pátek 22. 10. 2021, se nám podařilo propojit téma Halloween a „Dušičky" napříč předměty český jazyk, anglický jazyk a výchova k občanství. Jako zázemí nám skvěle posloužila školní kuchyňka. Všichni žáci se s nadšením pustili do dlabání dýní, nebáli se tvořit zajímavé obličeje, a pokud se někomu zrovna nedařilo, spolupráce a ochota spolužáků se okamžitě projevila.


Následovala hodina angličtiny, kdy u šálku horkého čaje žáci plnili úkoly spojené se svátkem Halloween. Dozvěděli se, odkud název pochází, jaké jsou tradice v jiných zemích a na závěr se naučili anglickou strašidelnou píseň.


V podobném duchu pokračovala hodina českého jazyka, kde se žáci snažili z textu zjistit důležité pojmy, vymezit je slovnědruhově, použít vhodně v jiných větách a zasadit je do kontextu dnešní doby.


Hodinu občanské výchovy jsme věnovali hledání dat a souvislostí s názvem „Dušičky" a vše zakončili diskuzí nad nadcházejícím svátkem, Památkou zesnulých. Zapálení svíček a rozsvícení dýňových obličejů bylo příjemným zakončením celého dne.


Děkuji tímto paní učitelce Jiřině Jarošové, paní asistentce Naděždě Hudecové a všem dětem :-)

třídní učitelka, Šárka Hlavicová