close

Recitační soutěž

Básničky nás baví
Na konci února proběhlo školní kolo v recitační soutěži. Zúčastnilo se ho celkem 38 recitátorů z 1.stupně. Z prvňáčků (0.kategorie) postoupilo 11 žáků do dalšího kola : Matyáš Vozár, Jazz Jasper Fink, Dominik Vacho, Lukáš Meszároš, Petr Dolog, Petr Dohnal, Ellen Říčanová, Sofie Kuzmová, Filip Mošna, Teodor Urban, Petr Chomát. Z 1. kategorie (2.+3.třídy) postoupily tyto recitátorky: Karolína Burešová, Tereza Skálová a Amálka Holečková. Ze 2. kategorie (4. a 5.třídy) se nejvíce porotě líbili: Jáchym Jelínek, Ema Podzemská, Tomáš Homan, Tereza Chlandová, Stela Kuntová, Šárka Sivulková, Vít Čermák, Martina Močková, Dominik Krátký a Steven Luu.
Ve čtvrtek 10.3. 2022 se uskutečnilo v AKS okrskové kolo. Porota poslala do dalšího kola tyto recitátory: Matyáš Vozár, Lukáš Meszároš, Jazz Jasper Fink, Ellen Říčanová, Dominik Vacho, Jáchym Jelínek a Ema Podzemská.
V úterý 22.3.2022 proběhlo v chebské ZUŠ okresní kolo, kterého se zúčastnili nejlepší recitátoři z celého okresu Cheb. Nejlépe se vedlo prvňákům. Tuto kategorii vyhrál Jazz Jasper Fink s básničkou Koncert v pekle od Jiřího Žáčka a krásnou 3. příčku obsadil Dominik Vacho s básní Kočičí dům od Jiřího Havla. Velmi jim gratulujeme :-).
Poděkování patří všem dětem, které se nestyděly a předvedly, co se naučily (samozřejmě za podpory rodičů a paních učitelek). Jak je vidět, zájem o básničky je na Hlávkově škole stále velký. Těšíme se zase za rok na hrátky s verši.