close

Společné zážitky stmelují!

Adaptační pobyty mohou pomoci k vytváření zdravých vztahů v nových kolektivech, pomáhají při začleňování nových žáků či učitelů. Během slunečných zářijových dnů se nám povedlo úspěšně zrealizovat již druhý adaptační pobyt pro žáky 6. tříd. Novinkou tohoto školního roku byl adaptační program pro žáčky 1. tříd v prostředí mimo školní lavice. Žáci se pomocí zábavných aktivit seznamovali, stmelovali, spolupracovali, ale především vzájemně komunikovali. Přirozenou součásti bylo i ukotvování norem a pravidel nově se utvářejícího kolektivu. Žáci velcí i malí si společné chvíle s učiteli náramně užili, čemuž nasvědčují i fotografie.