close

Volby do školské rady

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb, podle čl. 6 Volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady města Aše č. 72/23 ze dne 6. února. 2023. (dále jen „volební řád")

oznamuje

uskutečnění řádných voleb do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb.

Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit korespondenční volbou
nejpozději do dne 13. 3. 2023

Pedagogičtí pracovníci mohou volit během Pedagogické rady
dne 14. 3. 2023 od 14.00 hodin.

Školská rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti
vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.